Ympäristölainsäädäntö ja YVA

5 op, Lukuvuosi 2022-2023, 488142A
Kurssilla perehdytään ympäristölainsäädännön perusteisiin ja opiskelija oppii tunnistamaan ympäristölakien ohjausvaikutuksia ympäristöhankkeissa.

Ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen avoinna
Ilmoittautuminen päättyy .
Tunnistaudu suomi.fi-portaalissa ja ilmoittaudu

Suomi.fi tunnistautumiseen tarvitset suomalaiset pankkitunnukset tai varmenteen. Jos sinulla ei ole pankkitunnuksia, voit ilmoittautua tästä. Otamme sinuun yhteyttä ja tarkistamme henkilöllisyytesi.

Ilmoittautumisaika

-

Järjestämistapa

Verkko-opinnot

Toteutusaika

-

Hinta

0 €

Koulutuksen tiedot

Suomalainen oikeusjärjestelmä, ympäristölainsäädäntö (mm. vesilaki, MRL, YSL, kaivoslaki, terveydensuojelulaki, työturvallisuuslaki), määräykset ja ohjeet, sopimustekniikka, kansainväliset sopimukset sekä EU:n ohjaus soveltuvin osin, kaavahierarkia ja kaavaprosessi sekä kaavojen oikeusvaikutukset, ympäristövaikutusten arviointi prosessi eli YVA, terveyshaitan arviointi, lupamenettelyt.

Koulutusmuoto

Jatkuva oppiminen
Avoin yliopisto-opetus

Lukuvuosi

Lukuvuosi 2022-2023

Koulutusala

Tekniikan alat

Oppiaine

4357 Prosessi- ja ympäristötekniikka

Opetuskieli

suomi

Opetuksen järjestäjä

Oulun yliopisto

Sijainti

Oulu

Osallistujien enimmäismäärä

-

Esitietovaatimukset

Arkkitehtuurin opiskelijat: 454523A Pienaluesuunnittelu. Muilla ei esitietovaatimuksia.

Yhteystiedot

Opinto-ohjaus

avoin.yliopisto (at) oulu.fi
Viimeksi päivitetty: 9.1.2023