Abiopas 2010

Opiskelijahaastattelussa Ilmari Hannula

Kasvatustieteiden tiedekunta

Haapavedeltä kotoisin oleva Ilmari Hannula ehti opiskella vuoden tietojenkäsittelytieteitä ennen kasvatustieteiden tiedekuntaan hakeutumistaan. Myös liiketalous kiinnosti, mutta selkeänä ykkösvaihtoehtona mies piti teknologiapainotteista luokanopettajakoulutusta. ”Tiedekunnassa on useita luokanopettajakoulutuksen linjoja”, Ilmari kertoo. ”Ne antavat kukin oman näkökulmansa luokanopettajan työhön.”

Lukion jälkeen Ilmarille ei ollut päivän selvää, mille alalle hän hakeutuisi. Ouluun tuleminen oli kuitenkin selkeä päätös. ”Täällä on suurin osa ystävistä ja kaupunki on jokseenkin tuttu entuudestaan. Lisäksi Oulun yliopisto on ainoa yksikkö, jossa oli tarjolla teknologiapainotteinen linja”, Ilmari perustelee päätöstään.

Nuori mies oli ehtinyt työskennellä sijaisena jo ennen opintojen alkua ja molemmat vanhemmat ovat luokanopettajia. Siten Ilmarilla oli hyvä käsitys siitä, millaiseen ammattiin hän oli hakeutumassa. ”Opiskelu on kuitenkin ollut erilaista, kuin mitä etukäteen odotin”, Ilmari sanoo. ”Nykyajan opettajankoulutus on hyvin teorialähtöistä ja siinä rakennetaan tieteellinen pohja opettajuudelle. Saadut opit toimivat työkalupakkina, jonka avulla omaa ammattiosaamista on mahdollista kehittää jatkuvasti työelämässä”, Ilmari jatkaa.

Ilmarin mukaan useat nuoret harkitsevat opettajan uralle lähtemistä omiin koulunkäyntikokemuksiinsa peilaten. ”Tässä monet menevät harhaan kuvitellen, että opettaminen on samanlaista kuin kymmenen vuotta sitten”, Ilmari toteaa. ”Nykyaikaista luokanopettajankoulutusta arvostetaan monilla aloilla ja luokanopettajataustaisia osaajia löytyy oopperalaulajista presidenttiin. Valmistumisen jälkeen siipiään voi kokeilla muissakin työpaikoissa kuin kouluissa, esimerkiksi kulttuurin, päätöksenteon tai politiikan saralla”, Ilmari huomauttaa.

Tulevaisuuteen Ilmari suhtautuu luottavaisin mielin, sillä suurten ikäluokkien siirtyessä eläkkeelle luokanopettajia tarvitaan runsaasti. ”Opettajan ammatin ei tarvitse olla lapsuudenhaave tai kutsumus”, Ilmari evästää uusia opiskelijoita. ”Luokanopettajakoulutukseen valitaan hyvin erilaisia ihmisiä. Tärkeää on, että omaa sosiaalista yhteistyökykyä ja herkkyyttä”, Ilmari jatkaa ja rohkaisee erityisesti miehiä hakeutumaan perinteisesti naisvaltaisena pidetylle alalle.

Vapaa-ajallaan Ilmari harrastaa musiikkia. ”Olen soittanut haitaria koko ikäni ja kansanmusiikki on lähellä sydäntä. Talvisin tulee pelattua lentopalloa ja koripalloa yliopiston vuoroilla sekä harrastettua roolipelejä”, Ilmari hymyilee ja lisää, että useat luokanopettajat ovat varsinkin kesäisin aktiivisia ja tärkeitä toimijoita erilaisissa kulttuuri- ja urheilujärjestöissä.