Abiopas 2010

Kasvatustieteiden tiedekunta

Kasvatustieteiden tiedekunta on kasvua, kasvatusta ja koulutusta tutkiva ja opettajia sekä muita kasvatusalan asiantuntijoita kouluttava tiedeyhteisö. Tiedekunnan tieteenalat ovat kasvatustiede, psykologia, kasvatuspsykologia, yhteiskuntatieteet ja musiikkikasvatus. Lisäksi tiedekunnassa on koulutusteknologian, naistutkimuksen ja monikulttuurisuuden opetusta ja tutkimusta.

Oulussa on laaja-alaisen luokanopettajan koulutuksen lisäksi suurelta osin englanninkielinen, kansainvälisiin tehtäviin suuntautuva luokanopettajan koulutus, teknologiapainotteinen luokanopettajan koulutus sekä taide- ja taitopainotteinen luokanopettajan koulutus. Musiikkikasvatuksen koulutus painottuu erityisesti perusopetuksen ja lukion musiikinopettajan tehtäviin. Kasvatustieteiden koulutus antaa valmiudet toimia kasvatusalan asiantuntijatehtävissä julkisen hallinnon organisaatioissa, yrityksissä ja järjestöissä. Oulussa on myös lastentarhanopettajan kelpoisuuden tuottava varhaiskasvatuksen koulutus.

Kajaanissa toiminnan painopiste on luokanopettajan koulutuksessa. Lisäksi Jyväskylän yliopiston kanssa yhteistyönä toteutetaan liikunnan sivuainekokeilua, joka tuottaa perusopetuksen aineenopettajan kelpoisuuden. Kajaaniin suunnitellaan erityisopetukseen painottuvaa luokanopettajakoulutusta tai erityisluokanopettajakoulutusta.

Kasvatustieteiden tiedekuntaan valitaan vuosittain noin 250 uutta opiskelijaa. Opiskelijat valmistuvat kasvatustieteen maistereiksi. Valittavana ovat seuraavat koulutukset:

  • Kasvatustieteiden koulutus, Oulu
  • Luokanopettajan koulutus, Oulu ja Kajaani
  • Master of Education, International Programme, Oulu
  • Teknologiapainotteinen luokanopettajakoulutus, Oulu
  • Taide- ja taitopainotteinen luokanopettajakoulutus
  • Musiikkikasvatuksen koulutus, Oulu
  • Varhaiskasvatuksen koulutus, Oulu

Tiedekunnat

Kasvatustieteiden tiedekunnasta valmistuu kasvatusalan asiantuntijoita eri tavoin painottuneista koulutuksista. He sijoittuvat työelämässä esimerkiksi luokanopettajiksi, lastentarhanopettajiksi, aineenopettajiksi, suunnittelijoiksi, tutkijoiksi tai muihin asiantuntijatehtäviin.