Abiopas 2010

Opiskelijahaastattelussa Minna Mäläskä

Taloustieteiden tiedekunta

Markkinointia opiskeleva Minna Mäläskälle opiskelupaikan valinta ei tuottanut päänvaivaa. Taloustietieden opiskelu kiinnosti ja kun sopiva koulutusohjelma löytyi Oulusta, niin miksipä muuttaa kotiseudulta kauemmas. ”Oulun yliopisto tuntui helpolta ja luonnolliselta valinnalta”, Tyrnävältä kotoisin oleva Minna perustelee.

Markkinoinnin opiskelu on vastannut hyvin Minnan odotuksia. Opiskeluelämään pääsi hyvin sisään ja Minna kertoo oma-aloitteisuuden auttavan paljon. ”Kannattaa pohtia itse omaa tutkintorakennetta ja miettiä mitä opintojaksoja haluaa tutkintoon sisällyttää esimerkiksi sivuaineina”, Minna toteaa. Tutkintorakenteen räätälöimiseen monialaisen Oulun yliopiston tarjonta antaa Minnan mielestä erinomaiset eväät.

Minna on sisällyttänyt tutkintoonsa myös muissa yliopistoissa suoritettuja opintojaksoja. ”Opiskelin Desing Management -kursseja Tukholmassa keväällä 2006 vaihto-opiskelijana ollessani ja valitsin sen aiheekseni kandidaatin tutkintoa suorittaessani. Sivuainekokonaisuuden Design Managementista suoritin Lapin yliopistossa, jonne Oulun yliopistolla on tiiviit yhteistyösuhteet”, Minna kertoo ja toivoo pystyvänsä hyödyntämään sivuainetta myöhemmin työmarkkinoilla. ”Tärkein motivaatio on kuitenkin ollut oma kiinnostus aiheeseen ja halu toimia sillanrakentajana markkinoinnin ja muotoilun välillä”, Minna tähdentää.

Työnteko on kuulunut Minnan arkeen kiinteästi jo opiskeluaikana. Jäljelle jäävän vapaa-ajan täyttävät liikunta, harrastukset sekä ystävät. ”Yliopistolta löytää helposti uusia kavereita, jos vain on itse avoimin mielin. Aktiivisille ihmisille löytyy runsaasti toimintaa ja tapahtumia erilaisten harraste- ja ainejärjestöjen piiristä”, Minna vihjaisee.

Minnan kokemusten mukaan taloustieteiden opiskelijoiden joukossa on mielenkiintoisia ja erilaisia ihmisiä. ”Jengiä on moneen lähtöön ja opiskelijoiden tulevaisuuden tavoitteet vaihtelevat paljonkin. Kaikki eivät suinkaan tähtää yritysten liikkeenjohtajiksi vaan osaamista on mahdollista hyödyntää myös julkisella sektorilla tai vaikkapa järjestöjen palveluksessa”, Minna sanoo.

Markkinoinnin tehtäväkenttä on laaja ja valmistuneet työllistyvät monenlaisiin tehtäviin eri tyyppisissä organisaatioissa. ”Työtehtävissä pääsee käyttämään luovuutta, ongelmanratkaisukykyä sekä vuorovaikutustaitoja erilaisten ihmisen kanssa”, Minna jatkaa. ”Taloustieteiden tiedekunnassa opiskeluun sisältyy myös käytännön yhteistyötä yritysten kanssa muun muassa harjoitustöiden, yritysvierailujen ja tutkimusyhteistyön merkeissä. Se antaa oppia oikeasta työelämästä sekä mahdollistaa ammatillisten suhteiden ja verkostojen kehittymisen jo opiskeluaikana”

Tulevaisuudelta Minna toivoo mahdollisuuksia työskennellä ulkomailla tai kansainvälisessä yrityksessä. ”Oulussa on runsaasti eri alojen kansainvälisiä yrityksiä, jotka tarvitsevat menestyäkseen markkinoinnin asiantuntijoita”, Minna toteaa.