Abiopas 2010

Luonnontieteellinen tiedekunta

Luonnontieteellinen tiedekunta on yksi Oulun yliopiston monitieteisimpiä ja kansainvälisimpiä yksiköitä, jossa perinteiset matemaattisluonnontieteelliset alat ovat laajasti edustettuina. Perustutkimus tuottaa myös keksintöjä, joita hyödyntävät sekä kotimaiset että ulkomaiset yritykset. Bio- ja tietotekniikan tutkimusyhteydet näkyvät erityisesti paikallisessa HiTech-teollisuudessa. Luonnontieteellinen tutkimus tarjoaa myös vankan perustan muun muassa tekniikan ja lääketieteen soveltavalle tutkimukselle.

Tiedekunta on myös vahvaan matemaattis-luonnontieteelliseen osaamiseen perustuva oppimisympäristö, jossa koulutetaan maistereita ja tohtoreita kansallisiin ja kansainvälisiin asiantuntija- ja opetustehtäviin. Tiedekunnalla on valtakunnallisesti myös merkittävä rooli matemaattis-luonnontieteellisten aineiden opettajien kouluttamisessa.

Tiedekunnassa on kehitetty opetusmenetelmiä voimakkaasti jo 1990-luvun alusta lähtien ja osoituksena ja tunnustuksena tästä matemaattisten tieteiden ja biokemian ja viimeisimpänä myös biologian laitos on valittu valtakunnallisiksi opetuksen ja koulutuksen laatuyksiköiksi. Maantieteen laitos puolestaan on yliopiston sisäinen opetuksen ja koulutuksen laatuyksikkö.

Kehittämiskohteena on myös informaatiotekniikkaan suuntautuvien asiantuntijoiden koulutus, jota toteutetaan tietojenkäsittelytieteiden, fysikaalisten tieteiden ja matemaattisten tieteiden laitoksilla. Myös ympäristösuojelunalan koulutusta on kehitetty erityisesti biologian, geotieteiden, kemian ja maantieteen laitoksilla.

Luonnontieteelliseen tiedekuntaan otetaan vuosittain noin 600 uutta opiskelijaa. Opiskelijat valmistuvat filosofian maistereiksi. Vaihtoehtoina ovat seuraavat koulutusohjelmat:

  • Biokemia
  • Biologia
  • Fysikaaliset tieteet
  • Geotieteet
  • Kemia
  • Maantiede
  • Matemaattiset tieteet
  • Tietojenkäsittelytieteet

Tiedekunnat

Luonnontieteellinen tiedekunta on vahvaan matemaattis-luonnontieteelliseen osaamiseen perustuva oppimisympäristö, jossa koulutetaan maistereita ja tohtoreita kansallisiin ja kansainvälisiin asiantuntija- ja opetustehtäviin. Perustutkimus tuottaa myös runsaasti keksintöjä, joita hyödyntävät sekä kotimaiset että ulkomaiset yritykset.