Abiopas 2010

Taloustieteiden tiedekunta

Kauppakorkeakoulu Oulussa? Niinkin voi sanoa, sillä Oulun yliopiston taloustieteiden tiedekunta on yksi Suomen 11:stä kauppatieteiden alan korkeinta opetusta antavasta yksiköstä. Osana Oulun monitieteellistä yliopistoa se tarjoaa opiskelijalle runsaasti erilaisia suuntautumisvaihtoehtoja laajalla liike- ja elinkeinoelämän tehtäväkentällä. Kauppatieteellisen alan koulutus on arvostettu ja se antaa monipuoliset valmiudet menestyä käytännön työelämässä niin kotimaassa kuin ulkomaillakin. Valmistuneiden työtehtävät vaihtelevat suuresti yrittäjistä ja myyntipäälliköistä tilintarkastajiin ja toimitusjohtajiin. Taloustieteiden tiedekunnasta valmistuvien työllisyystilanne on erittäin hyvä.

Koulutus antaa hyvän teoriapohjan lisäksi paljon sovelluksia käytäntöön muun muassa erilaisten harjoitustöiden ja pro gradu -tutkielman muodossa. Nämä tehdään useimmiten suoraan yrityksille. Taloustieteiden tiedekunnassa on neljä tutkimuksesta ja opetuksesta vastaavaa laitosta: kansantaloustieteen laitos, laskentatoimen ja rahoituksen laitos, markkinoinnin laitos sekä johtamisen ja yrittäjyyden laitos.

Taloustieteiden tiedekunnan varsinaisessa opiskelijavalinnassa voi hakeutua kansantaloustieteen, laskentatoimen, markkinoinnin, johtamisen ja organisaation, kansainvälisen liiketoiminnan tai rahoituksen pääaineen opiskelijaksi. Myöhemmin opintojen aikana on mahdollisuus hakeutua myös logistiikan pääaineeseen.

Tutustu verkossa tiedekunnan koulutustarjontaan: www.taloustieteet.oulu.fi

Ulkomailla vietetty aika antaa näkökulmia kansainväliseen toimintaan. Taloustieteiden tiedekunnalla on runsaasti vaihto-opiskelupaikkoja ympäri maailmaa joissa opiskelijan on mahdollisuus suorittaa osa tutkintoon sisältyvistä opinnoistaan.

Liike-elämä tarvitsee sinua – tule ja opiskele kauppatieteellisen alan huippuasiantuntijaksi Oulun yliopistossa!

Taloustieteiden tiedekuntaan valitaan kauppatieteellisen alan yhteisvalinnassa vuosittain noin 200 uutta opiskelijaa suorittamaan kauppatieteiden kandidaatin ja maisterin tutkinto. Vaihtoehtoina ovat seuraavat pääaineet:

Kauppatieteiden kandidaatin tutkinnossa:

 • Kansantaloustiede
 • Laskentatoimi
 • Markkinointi
 • Johtaminen ja organisaatio
 • Kansainvälinen liiketoiminta
 • Rahoitus

Kauppatieteiden maisterin tutkinnossa:

 • Kansantaloustiede
 • Laskentatoimi
 • Markkinointi
 • Johtaminen ja organisaatio
 • Kansainvälinen liiketoiminta
 • Rahoitus
 • Logistiikka

Tiedekunnat

Taloustieteiden tiedekunta on kiinnostava, kansainvälinen ja haasteellinen opiskeluympäristö, joka tarjoaa opiskelijalle ainutlaatuisen mahdollisuuden kauppatieteellisen alan osaamisen ja asiantuntijuuden kehittämiseen sekä valmiudet vastata tulevaisuden liike-elämän haasteisiin tai muihin asiantuntijatehtäviin.