Abiopas 2010

Lääketieteellinen tiedekunta

Oulun yliopistossa on maamme ainoa kaikkia terveystieteiden osa-alueita edustava lääketieteellinen tiedekunta, jossa koulutetaan lääketieteen ja hammaslääketieteen lisensiaattien lisäksi terveystieteiden kandidaatteja ja maistereita. Nykyaikaisessa ja alan uusinta tietoa hyödyntävässä opetuksessa pyritään erityisesti kehittämään valmiuksia itsenäiseen työskentelyyn, kriittiseen ja tieteellisesti perusteltuun päätöksentekoon ja uuden tiedon etsimiseen. Lääketieteen ja hammaslääketieteen koulutuksessa on keskeisessä asemassa vuorovaikutustaitojen ja käytännön valmiuksien oppiminen mahdollisimman autenttisissa tilanteissa, joissa vanhempi kollega opastaa perinteisen “mestari-kisälli”-periaatteen mukaisesti nuorempia lääketieteen ja hammaslääketieteen opiskelijoita. Tiedekunnassa panostetaan opetuksen kehittämiseen, mistä osoituksena on hammaslääketieteen laitoksen nimeäminen opetuksen valtakunnalliseksi laatuyksiköksi.

Uusimpana koulutusalana tiedekunnassa on aloittanut tiedekuntarajat ylittävä hyvinvointitekniikan koulutusohjelma, jossa koulutetaan monialaisia lääketieteen tekniikan asiantuntijoita niin lääketieteen kuin teollisuuden ja perustutkimuksenkin tarpeisiin.

Sekä tieteellisellä että ammatillisella jatkokoulutuksella on tärkeä sijansa tiedekunnassa: noin puolet Oulun yliopistossa valmistuneista väitöskirjoista on tehty lääketieteellisessä tiedekunnassa. Tutkimustyöstä kiinnostuneet lääketieteen ja hammaslääketieteen opiskelijat voivat hakeutua jo opintojensa alkuvaiheessa erityiselle tutkijalinjalle. Oulussa voi myös suorittaa erikoislääkärin ja hammaslääkärin tutkintoja yli 50:ssä erikoistumisohjelmassa.

Lääketieteellisen tiedekunnan laitokset ja klinikat sijaitsevat Kontinkankaan alueella välittömässä yhteydessä Oulun yliopistollisen sairaalan kanssa.

Lääketieteelliseen tiedekuntaan valitaan vuosittain n. 230 uutta opiskelijaa. Opiskelijat valmistuvat lääketieteen ja hammaslääketieteen lisensiaateiksi sekä terveystieteiden kandidaateiksi ja maistereiksi. Vaihtoehtoina ovat seuraavat koulutus- ja tieteenalaohjelmat:

  • Lääketiede
  • Hammaslääketiede
  • Hyvinvointitekniikka
  • Hoitotiede
  • Terveyshallintotiede
  • Kliininen laboratoriotiede
  • Radiografia

Tiedekunnat

Lääketieteellisen tiedekunnan tutkimustoiminta on kansainvälisesti korkeatasoista. Tutkimus ja opetus tukee ja edistää väestön terveyttä ja hyvinvointia. Tiedekunnasta valmistuu lääkäreitä, hammaslääkäreita ja terveystieteiden maistereita.