Abiopas 2010

Humanistinen tiedekunta

Humanistinen tiedekunta on moni-ilmeinen ja omaleimainen tiedeyhteisö. Sen opetus- ja tutkimustoiminnan alueeseen kuuluvat historia, kulttuuri- ja perinnetieteet, informaatiotutkimus, logopedia ja kielet. Pohjoisuus on tiedekunnan toiminnan yksi painoalue, mutta opetus ja tutkimus voi yhtä hyvin hakea kohteensa myös vaikkapa Välimeren alueen arkeologiasta. Tiedekunnalla on valtakunnallinen koulutusvastuu saamen kielessä, saamelaisessa kulttuurissa ja aate- ja oppihistoriassa.

Tiedekunta on yhteistyössä opiskelijoiden ja opettajien kanssa panostanut voimakkaasti opetuksen laatuun, opetusmuotojen monipuolistamiseen ja opiskelun tehokkuuteen. Uudistuva ja innovatiivinen oppimiskulttuuri on omiaan auttamaan opiskelijoita myös urasuunnitelmien tekemisessä ja siinä, että he työllistyisivät hyvin yhteiskunnan eri tehtäviin niin julkiselle sektorille kuin yksityiselle sektorille esimerkiksi kaupan ja teollisuuden palvelukseen.

Humanistiseen tiedekuntaan valitaan vuosittain NOIN 250 uutta opiskelijaa. Opiskelijat valmistuvat filosofian maistereiksi. Opiskelijat valitaan seuraaviin koulutusohjelmiin:

 • Informaatiotutkimuksen koulutusohjelma
 • Logopedian koulutusohjelma

tai suoraan seuraaviin maisterintutkinnon pääaineisiin:

 • Aate- ja oppihistoria
 • Englantilainen filologia (englanti)
 • Germaaninen filologia (saksa)
 • Kirjallisuus
 • Kulttuuriantropologia
 • Pohjoismainen filologia (ruotsi)
 • Saamelainen kulttuuri
 • Saamen kieli
 • Suomen kieli
 • Yleinen arkeologia

Tiedekunnat

Humanistisessa tiedekunnassa koulutetaan muun muassa kielten, viestinnän, kulttuurin ja historian akateemisia ammattilaisia. Oulun yliopistossa toimii Suomen pohjoisin humanistinen tiedekunta.