Suomen kielen oppiaine

Tervetuloa oppiaineemme sivustolle!

Suomen kielen tutkimus eli fennistiikka on humanistinen tieteenala, jonka opetus- ja tutkimuskohteina ovat kielen käytön, rakenteen, kehityksen ja vaihtelun eri muodot. Tutkimuksen painoaloja ovat Oulun yliopistossa sosiolingvistiikka - kohteenaan suomen kielen lisäksi myös muut pohjoiset itämerensuomalaiset kielimuodot -, vuorovaikutuksen tutkimus, kognitiivinen semantiikka sekä oppijankielen tutkimus. Tutkimusaineistojen valinnassa painottuu pohjoinen näkökulma. Oppiaineen tavoitteena on kouluttaa monialaisia kielen ammattilaisia erityisesti Pohjois-Suomen tarpeisiin. Kandidaatin- ja maisterintutkinnon suorittaminen kestää yhteensä noin viisi vuotta. On hyvä tietää etukäteen, että kielentutkimus abstraktisuudessaan vaatii kykyä, joka ei välttämättä ole tekemisissä käytännöllisen kielitaidon kanssa.

Suomen kielen opiskeluun kuuluu tutkimuksen tekeminen ja osallistuminen mahdollisiin projekteihin. Opintoihin liittyy myös tutustumista työelämään erilaisten harjoittelujen muodossa. Suomen kielen opintoja voi jatkaa aina tohtorintutkintoon asti.

Suomen kielen oppiaineen vaiheista on julkaistu historiikki.

20.3.2017 - 23.3.2017 Tapahtuma

Kielikontaktit-kurssi

7.2.2017 - 8.2.2017 Tapahtuma

Vierailuluentoja: Leino ja Huumo

6.2.2017 - 13.2.2017 Tapahtuma

Vierailuluentoja: Metslang