Tiina Räisänen

FT, dosentti
yliopistonlehtori
englannin kieli

Kielet ja kirjallisuus
Humanistinen tiedekunta

Tutkin ammatillista viestintää ja diskursseja erilaisissa työelämän tilanteissa, erityisesti kansainvälisissä yrityksissä. Tutkin muun muassa sitä, miten työntekijät kielen oppijoina ja käyttäjinä hyödyntävät erilaisia viestinnällisiä resursseja työssään, rakentavat identiteettejään ja sosiaalistuvat globaaliin työelämään. Tutkimuksessani hyödynnän sosiolingvistiikkaa, diskurssintutkimusta, multimodaalista vuorovaikutuksen tutkimusta sekä etnografiaa.

Tutkimusaiheet

  • ammatillinen viestintä ja diskurssi
  • kulttuurienvälinen viestintä
  • englanti lingua francana
  • työelämän vuorovaikutus
  • monikielisyys
  • kieli ja identiteetti

Tutkijan tiedot

Tutkijaprofiilit

Yhteystiedot

Sähköposti

Tiina.Raisanen@oulu.fi

Vierailuosoite

Linnanmaa, room TÄ309
Erkki Koiso-Kanttilan katu 1
90570 Oulu

Postiosoite

Humanistinen tiedekunta, Kielten ja kirjallisuuden tutkimusyksikkö, englannin kieli
PL 1000
90014 Oulun yliopisto