Niina Kunnas

PhD

Dosentti
Sosiolingvistiikka, Vähemmistökielet, Monikielisyys

Yhteensä 20 vertaisarvioitua julkaisua kansainvälisissä lehdissä. Julkaisujen yhteenlaskettu siteerausmäärä 129, joista eniten siteerattu julkaisu 32. Julkaisujen h-indeksi on 6.00.

Biografia

Olen suomen kielen dosentti ja yliopistonlehtori Oulun yliopistossa. Vuodesta 2017 olen myös työskennellyt 20-prosenttisena suomen kielen professorina Sami allaskuvlassa, Kautokeinossa. Olen tehnyt vähemmistökieliin liittyvää tutkimusta yli 20 vuotta. Tällä hetkellä toimin vastuullisena tutkijana Oulun yliopiston Northern Sociolinguistics Encounters -tutkimusyhteisössä. Se kuuluu tiedekunnan TCERC-tutkimuskeskuksen alaisuuteen. Olen myös DynamicS-tutkimushankkeen johtaja. Lisäksi toimin Suomen hankejohtajana pohjoismaisessa Interreg-hankkeessa Samverkansplattform för minoritetsspråk på Nordkalotten .

 

 

Tutkimusaiheet

 • Sosiolingvistiikka
 • Vähemmistökielet

Opetusansiot

Olen opettanut Oulun yliopiston ja Oulun yliopiston avoimen yliopiston suomen kielen kursseja 19 vuoden ajan. Kurssit, joita olen opettanut, ovat Sanasto ja nimistö, Kielen kehitys ja vaihtelu, Kielenhuolto, Äänne- ja muoto-oppi, Suomen kielen rakenne, Karjalan kieli ja kulttuuri, Fennistiikan teoriat ja metodit, Johto-oppi, Kielihistoria, Kielikonsulttikurssi, Viestintäosaaminen ja -ohjaaminen ja Viestintätaidot ja vuorovaikutus. Sami allaskuvlassa olen lisäksi opettanut muun muassa Suomen murteiden, Kriittisen medialukutaidon sekä Suomi toisena ja vieraana kielenä -kurssit. 

Minulla on 60 opintopisteen laajuiset pedagogiset opinnot, ja olen antanut kaksi julkista opetusnäytettä (vuosina 2006 ja 2012), joista olen saanut arvion "erinomainen".  

DynamicS

The Dynamics of Minority Language Survival (DynamicS) on tutkimushanke, jossa tarkastellaan Oulun seudun monikielisyyttä monitieteisesti.

Social media

Valikoidut julkaisut

 • Kunnas, Niina (2019) Karjalan kieli Oulun seudulla. Oulu kieliyhteisönä. Mantila, Harri; Saviniemi, Maija; Kunnas, Niina. - Tietolipas 261. Helsinki. 144-199
 • Mantila, Harri; Saviniemi, Maija; Kunnas, Niina (2019) Oulu kieliyhteisönä. - Tietolipas. Helsinki
 • Saviniemi, Maija; Kunnas, Niina; Mantila, Harri; Rajala, Elina; Paukkunen, Ulla (2019) Oulua havainnoimassa - kohti metakielen uutta jäsennystä. Oulu kieliyhteisönä. Mantila, Harri; Saviniemi, Maija; Kunnas, Niina. - Tietolipas 261. Helsinki. 276-318
 • Brunni, Sisko; Kunnas, Niina; Palviainen, Santeri; Sivonen, Jari (2018) Kuinka mahottomasti nää tekkiit : Juhlakirja Harri Mantilan 60-vuotispäivän kunniaksi. - Studia humaniora ouluensia 16. Oulu. 579. [Original]
 • Vaattovaara, Johanna; Kunnas, Niina; Saviniemi, Maija (2018) Stadi imitoituna. Kuinka mahottomasti nää tekkiit : Juhlakirja Harri Mantilan 60-vuotispäivän kunniaksi. Brunni, Sisko; Kunnas, Niina; Palviainen, Santeri; Sivonen, Jari. - Studia humaniora ouluensia 16. Oulu. 287-323. [Original] [Self-archived]
 • Kunnas, Niina (2018) Viena Karelians as observers of dialect differences in their heritage language. On the border of language and dialect. Palander, Marjatta; Riionheimo, Helka; Koivisto, Vesa. - Studia Fennica Linguistica 21. Helsinki. 123–155. [Original] [Self-archived]
 • Frick, Maria; Kunnas, Niina (2017) Diasystematic links across constructions in cognate languages : The case of Karelian‒Finnish and Estonian‒Finnish compound nouns. (Abstrakti (Ei KOTAan)). - Contact-Driven Multilingual Practices (Helsinki, 1‒2 June 2017) Book of abstracts. Ei sarjaa/No series. Helsinki, University of Helsinki. 14-15. [Original]
 • Kunnas, Niina (2016) How do idiolects of old minority language speaker‘s change? : a case study of White Sea Karelian. (Abstrakti (Ei KOTAan)). - Sociolinguistics Symposium 21, Murcia 2016, e-Book of Abstracts : attitudes and prestige : Murcia 15-18 June 2016. Ei sarjaa/No series. 582. [Original]
 • Kunnas, Niina (2016) Finnic languages. Encyclopedia of the Barents region : vol. 1 A-M. Olsson, Mats-Olov. - Ei sarjaa/No series. Oslo. 221–225
 • Aikio, Ante; Arola, Laura; Kunnas, Niina (2015) Variation in North Saami. Globalising sociolinguistics : challenging and expanding theories. Smakman, Dick; Heinrich, Patrick. - Ei sarjaa/No series. Lontoo. 243–255
 • Aikio, Ante; Arola, Laura; Kunnas, Niina (2015) Variation in North Saami.. (Abstrakti (Ei KOTAan)). - Globalising sociolinguistics : challenging the anglo-western nature of sociolinguistics and expanding theories. Ei sarjaa/No series. Leiden, University of Leiden. 52–54. [Original]
 • Kunnas, Niina (2015) Language change in Viena Karelian idiolects : a follow-up study (Seuruututkimus vienankarjalaisten idiolektien muuttumisesta). (Abstrakti (Ei KOTAan)). - Congressus Duodecimus Internationalis Fenno-Ugristarum, Oulu 2015 ; Book of Abstracts. Mantila, Harri; Sivonen, Jari; Brunni, Sisko; Leinonen, Kaisa; Palviainen, Santeri. Ei sarjaa/No series. Oulu. 91–92. [Original]
 • Kunnas, Niina (2015) Tutkimus suomalaisten maallikkojen metakielestä. - Virittäjä 119 (4), 604-607
 • Kunnas, Niina (2015) Ajatuksie karjalan kielen tulija-ajasta Suomessa. - Taival-almanakku 1, 81-84
 • Kunnas, Niina (2014) Suomenkarjalan kielen nykytila ja tulevaisuus. - Futura (4), 18-29
 • Kunnas, Niina (2014) Viena Karelians as observers of dialect differences in their heritage language. (Abstrakti (Ei KOTAan)). - FINKA Symposium 4-6 June 2014 : on the border of language and dialect. Palander, Marjatta et al.. Ei sarjaa/No series. 21–22
 • Kunnas, Niina (2013) Vienankarjalaisten kielikäsityksiä. Karjala-kuvaa rakentamassa. Suutari, Pekka. - Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran toimituksia 1389. Helsinki, SKS. 289-330
 • Arola Laura, Kunnas Niina, Winsa Birger (2011) Meänkieli in Sweden: An Overview of Language in Context. - Working Papers in European Language Diversity 6. Mainz, Eldia. 18. [Original]
 • Kunnas, Niina (2011) The role of morphology in phonological change: Rethinking diffusion theory.. Language Variation - European Perspectives III. Selected papers from the 5th International Conference on Language Variation in Europe (ICLaVE5), Copenhagen, June 2009. Frans Gregersen, Jeffrey K. Parrot, Pia Quist. Amsterdam. 185-199
 • Kunnas Niina, Arola Laura (2010) Perspectives on the attitudes of minority language speakers in Swedish Torne Valley and Viena Karelia.. Planning a new standard language. Finnic minority languages meet the new millennium.. Helena Sulkala ja Harri Mantila. - Studia Fennica Linguistica 15. Helsinki, Suomalaisen Kirjallisuuden Seura. 119–146
 • Arola Laura, Kunnas Niina (2010) Kieliasennetutkimuksen merkitys vähemmistökielen revitalisaatiossa. (Abstrakti (Ei KOTAan)). - XXXVII Kielitieteen päivät Helsingissä 20.–22.5.2010. Esitelmien tiivistelmät.. Järjestelytoimikunta. 13. [Original]
 • Arola Laura, Kunnas Niina (2010) Language ideologies and the school instruction of minority languages.. (Abstrakti (Ei KOTAan)). - Abstract book of ETMU-days 21.–22.10.2010.. Päivi Jokinen. Oulu. 33. [Original]
 • Kunnas Niina (2010) Multilingual Finland. - MediAzioni 9, 1-7 . [Original]
 • Kunnas, Niina (2009) Ethnic loyalty as an explanatory factor behind individual differences in variation.. - SKY Journal of Linguistics 22, 175-219
 • Kunnas Niina (2009) The role of morphology in phonological change: rethinking diffusion theory. (Abstrakti (Ei KOTAan)). - ICLaVe # 5. Book of abstracts. University of Copenhagen, Denmark June 25-27.2009. -, University of Copenhagen. 60-61
 • Arola, L. & Kunnas, Niina (2006) Meänkieli and Vienna Karelian - sister languages under the crosspressure of majority languages. (Abstrakti (Ei KOTAan)). - Abstract book, 5rd International Kastelli Symposium, Oulu, 24 - 25.11.2006
 • Kunnas, Nina (2008) Dialect change in endangered language: The case of Viena Karelian. (Abstrakti (Ei KOTAan)). - FRIAS Conference. Dialectological and Folk DialectologicalConcepts of Space. Current Methods and Perspectives in Sociolinguistic Research on Dialect Change. Freiburg i, Br., 27-29 November 2008. Information and Abstracts. 10
 • Kunnas, Niina (2006) Yksi, kaksi vai monta kirjakieltä? Vienankarjalaisten kanta kirjakielidebattiin. - Virittäjä 110 (2), 229-247
 • Arola, L. & Kunnas, Niina (2006) Meänkieli and Vienna Karelian - sister languages under the crosspressure of majority languages. (Abstrakti (Ei KOTAan)). - Abstract book, 5rd International Kastelli Symposium, Oulu, 24 - 25.11.2006
 • Kunnas, Niina (2004) Vienankarjala Kalevalassa uuden vuosituhannen alussa. (Abstrakti (Ei KOTAan)). - Sovremennoje sostojanije i perspektivõ razvitija karelskogo, vepsskogo, i finskogo jazõkov v Respublike Karelija. Toim. T. S. Kleerova & S. P. Pasjukova. Petrozavodsk, Gosudarstvennoi komitet Respubliki Karelija po delam natsionalnoi politiki/Perio. 146-147
 • Kunnas, Niina (2004) Vienankarjala Kalevalassa uuden vuosituhannen alussa. (Abstrakti (Ei KOTAan)). - Sovremennoje sostojanije i perspektivõ razvitija karelskogo, vepsskogo, i finskogo jazõkov v Respublike Karelija. Toim. T. S. Kleerova & S. P. Pasjukova. Petrozavodsk, Gosudarstvennoi komitet Respubliki Karelija po delam natsionalnoi politiki/Perio. 146-147
 • Kunnas, Niina (2003) Revitalization of minority languages as a way to promote well-being in the North . - International journal of circumpolar health 62 (4), 410-422
 • Määttä, Niina (2003) Language attitudes and the use of native language: the case of Viena Karelian. (Abstrakti (Ei KOTAan)). - ICML-IX, Abstracts, Posters and Participants. International Conference on Minority Languages. Tukholma, Tukholman yliopiston suomen kielen laitos. 56

Ohjauskokemus

Opinnäytteiden ohjaus
 • Olen ohjannut 64 opinnäytettä. Tällä hetkellä ohjaan neljää väitöskirjaa ja kahdeksaa pro gradu -tutkielmaa.