Antti Kamunen

Antti Kamunen

Työskentelen tutkijatohtorina Suomen Akatemian ja Eudaimonia-instituutin rahoittamassa hankkeessa PeaceTalk: Talk and Interaction in Multinational Crisis Management Training. Tutkin sosiaalisen vuorovaikutuksen multimodaalisia käytänteitä käyttäen menetelmänä keskustelunanalyysiä. Keskityn PeaceTalk -hankkeessa pääasiassa YK:n sotilastarkkailijoita kouluttavaan kurssiin ja kurssilaisten keskinäiseen vuorovaikutukseen, päätöksentekoon ja yhteisen tilannekuvan luomiseen ja ylläpitämiseen. Tämän lisäksi tutkin myös erilaisia tiedon jakamisen käytänteitä monikansallisen sotilasesikunnan taktisessa operaatiokeskuksessa.

Väitöskirjassani Kiireen kehollisuus: Toimintojen hierarkkisuus monitoimintatilanteissa (2020) tutkin erilaisia tapoja ja käytänteitä, joilla osallistujat tekevät vuorovaikutustilanteissa näkyväksi eri toimintojen välisen hierarkkisuuden.

Tutkimusaiheet

  • sosiaalinen vuorovaikutus
  • multimodaalisuus
  • puhe
  • kieli

Tutkijan tiedot

Yhteystiedot

Sähköposti

Antti.Kamunen@oulu.fi

Vierailuosoite

Linnanmaa
Huone TÄ311
Yliopistokatu 9
FI-90570 Oulu

Postiosoite

Kielten ja kirjallisuuden tutkimusyksikkö
Englanti, Humanistinen Tiedekunta
PL 1000
FI-90014 Oulun yliopisto