Sabine Grasz

FT, dosentti
Yliopistonlehtori
Saksan kieli ja kulttuuri

Kielet ja kirjallisuus
Humanistinen tiedekunta

Sabine Grasz

Työskentelen yliopistonlehtorina Oulun yliopiston humanistisessa tiedekunnassa saksan kielen ja kulttuurin oppiaineessa. Opetan kursseja sekä kandidaatin että maisterin ohjelmissa ja ohjaan kandidaatin ja maisterin opinnäytetöitä kielten oppimisen ja opetuksen tutkimuksen ja kääntämisen aloilla. Tutkimusintressini ovat soveltava kielitiede ja sosiolingvistiikka, ja olen COACT-tutkimusryhmän jäsen. Väitöskirjassani analysoin monikielisyyttä resurssina saksalais-suomalaisissa tandem-keskusteluissa, ja tällä hetkellä tutkin muun muassa saksankielisten maahanmuuttajien monikielisiä käytänteitä Pohjois-Suomessa.

Tutkimusaiheet

  • Vieraiden kielten oppiminen ja opettaminen
  • Saksa vieraana kielenä
  • Kielten oppiminen formaalissa ja ei-formaalissa yhteyksissä
  • Kielten oppimiseen ja opettamiseen liittyvät käsitykset
  • Yksilöiden ja yhteiskuntien monikielisyys
  • Monikieliset käytänteet ja translanguaging (limittäiskieleily) eri konteksteissa

Tutkijan tiedot

Tutkijaprofiilit

Yhteystiedot

Sähköposti

sabine.grasz@oulu.fi

Puhelinnumero

+358-(0)29448 3217

Vierailuosoite

Oulun yliopisto, Linnanmaa
Erkki Koiso-Kanttilan katu 1
90570 Oulu
Työhuone: TÄ 315-1

Postiosoite

Deutsche Sprache und Kultur/HuTK
PL 1000
90014 Oulun yliopisto