Sabine Grasz

FT/Dr.
Yliopistonlehtori/Universitätslektorin
Saksan kieli ja kulttuuri/Deutsche Sprache und Kultur

Kielet ja kirjallisuus
Humanistinen tiedekunta

Sabine Grasz

Työskentelen yliopistonlehtorina Oulun yliopiston humanistisessa tiedekunnassa saksan kielen ja kulttuurin oppiaineessa. Opetan kursseja sekä kandidaatin että maisterin ohjelmissa ja ohjaan kandidaatin ja maisterin opinnäytetöitä kielten oppimisen ja opetuksen tutkimuksen ja kääntämisen aloilla. Tutkimusintressini ovat soveltava kielitiede ja sosiolingvistiikka, ja olen COACT-tutkimusryhmän jäsen. Väitöskirjassani analysoin monikielisyyttä resurssina saksalais-suomalaisissa tandem-keskusteluissa, ja tällä hetkellä tutkin muun muassa saksankielisten maahanmuuttajien monikielisiä käytänteitä Pohjois-Suomessa. 

Ich arbeite als Universitätslektorin an der Humanistischen Fakultät der Universität Oulu im Fach Deutsche Sprache und Kultur. Ich unterrichte Kurse sowohl im Bachelor- als auch im Masterstudium und betreue Bachelor- und Masterarbeiten in den Bereichen Sprachlern- und Sprachlehrforschung und Übersetzen. Meine Forschungsinteressen liegen in der angewandten Linguistik und Soziolinguistik und ich bin Mitglied der COACT-Forschungsgruppe. In meiner Doktorarbeit habe ich mich mit Mehrsprachigkeit als Ressource beim Lernen im Tandem beschäftigt, derzeit untersuche ich unter anderem mehrsprachige Praktiken deutschsprachiger Einwander/innen in Nordfinnland.

Tutkimusaiheet

  • Vieraiden kielten oppiminen ja opettaminen/Lernen und Lehren von Fremdsprachen
  • Saksa vieraana kielenä/Deutsch als Fremdsprache
  • Kielten oppiminen formaalissa ja ei-formaalissa yhteyksissä/Sprachenlernen in formalen und non-formalen Kontexten
  • Kielten oppimiseen ja opettamiseen liittyvät käsitykset/Überzeugungen (beliefs) beim Lernen und Lehren von Sprachen
  • Yksilöiden ja yhteiskuntien monikielisyys/Individuelle und gesellschaftliche Mehrsprachigkeit
  • Monikieliset käytänteet ja translanguaging (limittäiskieleily) eri konteksteissa/Mehrsprachige Praktiken und Translanguaging in verschiedenen Kontexten

Tutkijan tiedot

Tutkijaprofiilit

Yhteystiedot

Sähköposti

sabine.grasz@oulu.fi

Puhelinnumero

+358-(0)29448 3217

Vierailuosoite

Oulun yliopisto/Universität Oulu, Linnanmaa
Erkki Koiso-Kanttilan katu 1
90570 Oulu
Työhuone/Raum: TÄ 315-1

Postiosoite

Deutsche Sprache und Kultur/HuTK
PL 1000
90014 Oulun yliopisto