Tiina Keisanen

FT, dosentti
Professori
Englannin kieli

Kielet ja kirjallisuus
Humanistinen tiedekunta

Tiina Keisanen

Tutkin englannin ja suomen kieltä ja niiden käyttöä sosiaalisessa vuorovaikutuksessa. Viimeaikainen tutkimus on kartoittanut ihmisten arkista toimintaa ja toimintakäytänteiden haltuunottamisen keinoja niin luontoympäristöissä kuin kielten oppimisessa ja opettamisessa. Tutkimusperustainen, tieteidenvälinen ja osallistavaan toimintaan perustuva opetuksen ja tutkimuksen kehittäminen on lähellä sydäntäni.

Tutkimusaiheet

  • multimodaalinen sosiaalinen vuorovaikutus
  • kieltenopettajien koulutus
  • englannin kieli

Tutkijan tiedot

Yhteystiedot

Sähköposti

tiina.keisanen@oulu.fi

Puhelinnumero

+358294483407

Vierailuosoite

Linnanmaa
Erkki Koiso-Kanttilan katu 1
FI-90570 Oulu
Finland

Postiosoite

Kielten ja kirjallisuuden tutkimusyksikkö
PL 1000
90014 Oulun yliopisto