Maria Frick

Maria Frick

FT

viron ja suomen kielen yliopistonlehtori
dosentti (suomen kieli)

Biografia

Maria Frick on vuorovaikutuksen ja monikielisten käytänteiden tutkija, joka työskentelee viron ja suomen kielen yliopistonlehtorina ja johtaa tutkimushanketta Kielellinen ja ei-kielellinen vuorovaikutus monikulttuurisessa arjessa.

Tutkimusaiheet

  • kielikontaktit, keskusteluntutkimus, vuorovaikutuslingvistiikka

Tutkimusryhmät

  • vastuullinen tutkija, Social Interaction and Involvement
  • COACT
  • Oulu Autism Research Group