Maria Frick

Maria Frick

FT

viron ja suomen kielen yliopistonlehtori
dosentti (suomen kieli)

Tutkimusaiheet

  • kielikontaktit, keskusteluntutkimus, vuorovaikutuslingvistiikka

Tutkimusryhmät

  • vastuullinen tutkija, Social Interaction and Involvement
  • COACT
  • Oulu Autism Research Group