Mari Holmström

Mari Holmström

Olen tohtoriopiskelija Tauko-hankkeessa (Interactional Organisation of Break-taking Activities and Social Support in a Changing Workplace Environment). Tutkimuksessani olen kiinnostunut sosiaalisesta toiminnasta taukohuoneessa: tuen osoittamisesta, solidaarisuudesta, sosiaalisten suhteiden ylläpidosta ja yhteisöllisyydestä. Lähestyn näitä ilmiöitä narratiivisuuden näkökulmasta, ja tutkimuksessani hyödynnän myös etnografian ja keskusteluanalyysin metodeja. Tutkimusmateriaalini koostuu videotallenteista ja etnografisesta materiaalista, kuten haastatteluista.

Yhteystiedot

Sähköposti

Mari.Holmstrom@oulu.fi

Puhelinnumero

029 448 3433

Vierailuosoite

Linnanmaa, Snellmania
Room HU258
Yliopistokatu 9
FI-90570 Oulu

Postiosoite

Research Unit for Languages and Literature
English Philology, Faculty of Humanities
P.O.Box 1000
FI-90014 University of Oulu