Steven Coats

Olen humanistisen tiedekunnan englannin yksikön lehtori. Tutkimukseni tutkii kielten monimuotoisuutta, vaihtelua ja muutosta korpuspohjaisilla menetelmillä keskittyen tiedonkeruu- ja analyysiskripteihin ja -työkaluihin, englannin kielen alueelliseen vaihteluun sekä kielenkäyttöön tietokonevälitteisessä viestinnässä. Olen luonut kaksi suurta automaattista puheesta tekstiksi -transkriptiota: Corpus of North American Spoken English ja Corpus of British Isles Spoken English.

Tutkijan tiedot

Yhteystiedot

Sähköposti

Steven.Coats@oulu.fi