Iira Rautiainen

FT
Tutkijatohtori
Englanti

Kielet ja kirjallisuus
Humanistinen tiedekunta

IiraRautiainen

Työskentelen tutkijatohtorina Suomen Kulttuurirahaston rahoituksella. Tutkimukseni tarkastelee sosiaalista vuorovaikutusta tiimityöskentelytilanteissa kansainvälisen kriisinhallinnan koulutuksen kontekstissa. Väitöskirjassani tutkin yhteistyön vahvistamisen ja edistämisen vuorovaikutuskäytänteitä monikansallisessa YK:n sotilastarkkailijakoulutuksessa.

Olen kiinnostunut monikansallisista ja monikulttuurisista työympäristöistä ja englannin käytöstä lingua francana.

Tutkijan tiedot

Tutkijaprofiilit

Yhteystiedot

Sähköposti

Iira.Rautiainen@oulu.fi

Puhelinnumero

+358294483358

Vierailuosoite

Linnanmaa
Room HUM318
Erkki Koiso-Kanttilan katu 1
FI-90570 Oulu

Postiosoite

Kielten ja kirjallisuuden tutkimusyksikkö
Humanistinen tiedekunta
Englantilainen filolofia
P.L. 1000
FI-90014 Oulun yliopisto