Iira Rautiainen

FT
Tutkijatohtori
Englanti

Kielet ja kirjallisuus
Humanistinen tiedekunta

IiraRautiainen

Työskentelen tutkijatohtorina Suomen Akatemian rahoittamassa PeaceTalk - Talk and Interaction in Multinational Crisis Management Training -tutkimushankkeessa. Tutkimukseni tarkastelee sosiaalista vuorovaikutusta tiimityöskentelytilanteissa kansainvälisen kriisinhallinnan koulutuksen kontekstissa. Väitöskirjassani tutkin yhteistyön vahvistamisen ja edistämisen vuorovaikutuskäytänteitä monikansallisessa YK:n sotilastarkkailijakoulutuksessa.

Olen kiinnostunut monikansallisista ja monikulttuurisista työympäristöistä ja englannin käytöstä lingua francana.

Tutkijan tiedot

Tutkijaprofiilit

Yhteystiedot

Sähköposti

Iira.Rautiainen@oulu.fi

Puhelinnumero

+358294483358

Vierailuosoite

Linnanmaa
Room HUM318
Erkki Koiso-Kanttilan katu 1
FI-90570 Oulu

Postiosoite

Kielten ja kirjallisuuden tutkimusyksikkö
Humanistinen tiedekunta
Englantilainen filolofia
P.L. 1000
FI-90014 Oulun yliopisto