Iira Rautiainen

MA
Väitöskirjatutkija
Englantilainen filologia

Kielet ja kirjallisuus
Humanistinen tiedekunta

IiraRautiainen

Työskentelen väitöskirjatutkijana Eudaimonia-instituutin rahoittamassa iTask: Linguistic and embodied features of interactional multitasking -tutkimushankkessa, sekä Suomen Akatemian rahoittamassa PeaceTalk - Talk and Interaction in Multinational Crisis Management Training -tutkimushankkeessa. Tutkimukseni tarkastelee sosiaalista vuorovaikutusta tiimityöskentelytilanteissa kansainvälisen kriisinhallinnan koulutuksen kontekstissa. Tutkin miten erilaisista organisaatioista ja instituutioista tulevat ihmiset työskentelevät pienissä ryhmissä kansainvälisen kriisinhallinnan koulutuksissa. Tutkimusaineistoni koostuu audio-videotallenteista, etnografisista muistiinpanoista sekä muista dokumenteista jotka on kerätty kansainvälisissä kriisinhallintakoulutuksissa.

Tutkimuksellisia kiinnostuksenkohteitani ovat monikansallinen ja moniorganisatorinen yhteistyö sekä englanti lingua francana.

Tutkimusaiheet

Tutkijan tiedot

Tutkijaprofiilit

Yhteystiedot

Sähköposti

Iira.Rautiainen@oulu.fi

Puhelinnumero

+358294483358

Vierailuosoite

Linnanmaa
Room HUM318
Erkki Koiso-Kanttilan katu 1
FI-90570 Oulu

Postiosoite

Kielten ja kirjallisuuden tutkimusyksikkö
Humanistinen tiedekunta
Englantilainen filolofia
P.L. 1000
FI-90014 Oulun yliopisto