Pentti Haddington

FT
Professori
Englannin kieli ja vuorovaikutus

Kielet ja kirjallisuus
Humanistinen tiedekunta

Pentti Haddington

Olen englannin kielen professori Oulun yliopistossa ja multimodaalisen vuorovaikutusanalyysin dosentti Jyväskylän yliopistossa. Käytän videonauhoituksia arjen ja työelämän puheen ja vuorovaikutuksen tutkimuksessa. Tutkin puheen ja vuorovaikutuksen roolia osana monitoimintaa (engl. multitasking), kriisinhallintaa ja kriisinhallintakoulutusta (esim. YK-sotilastarkkailijakoulutus ja siviilikriisinhallintakoulutus) sekä digitaalista vuorovaikutusta (esim. videovälitteisissä tilanteissa, virtuaalitodellisuudessa ja tekoälyratkaisujen kanssa). Johdan useita kansainvälisiä tutkimushankkeita ja -ryhmiä (esim. iTask, PeaceTalk ja GenZ). Olen julkaissut lähes 100 tieteellistä julkaisuja, joista useita yhdessä kollegoiden kanssa. Olen viettänyt tutkimusjaksoja Kalifornian yliopistossa Santa Barbarassa sekä Helsingin yliopiston Tutkijakollegiumissa. Teen yhteistyötä esimerkiksi Maanpuolustuskorkeakoulun (MPKK), Puolustusvoimien kansainvälisen yksikön (FINCENT) ja CMC Finlandin kanssa. Toimin aktiivisesti COACT-tutkimusyhteisössä, jossa tutkitaan vuorovaikutuksen kompleksisuutta.

Tutkimusaiheet

  • puhe
  • vuorovaikutus
  • multimodaalisuus
  • puhe ja vuorovaikutus kriisitilanteissa
  • digitaalinen toiminta ja vuorovaikutus
  • monitoiminta vuorovaikutuksessa

Tutkijan tiedot

77

julkaisua

188

eniten viitatun julkaisun viittausmäärä

Yhteystiedot

Sähköposti

pentti.haddington@oulu.fi

Puhelinnumero

+358 (0) 50 341 0347

Vierailuosoite

Linnanmaan kampus
Humanistinen tiedekunta
Kielten ja kirjallisuuden tutkimusyksikkö
Huone TÄ304
Yliopistokatu 9
90570 Oulu

Postiosoite

Kielten ja kirjallisuuden tutkimusyksikkö, Englanti
Humanistinen tiedekunta
PL 1000
90014 Oulun yliopisto