Nordisk filologi

Nordisk filologi är ett läroämne om de nordiska språkens struktur och användning. Att studera nordisk filologi vid Uleåborgs universitet innebär i praktiken svenskspråkiga kurser om svenska språket, svensk kultur, språkvetenskap och kommunikation. Till studierna hör även enskilda grundkurser i norska, danska och isländska.

 

Pohjoismainen filologia on oppiaine, joka tutkii pohjoismaisten kielten rakennetta ja käyttöä. Pohjoismaisen filologian opiskelu Oulun yliopistossa tarkoittaa ruotsin kielellä suoritettavia opintoja, jotka liittyvät ruotsin kieleen ja kulttuuriin sekä kielitieteeseen ja viestintään. Opintoihin kuuluu lisäksi yksittäisiä norjan, tanskan ja islannin kielen kursseja.