Giellagas-instituutti

Giellagas-instituutti on Oulun yliopiston humanistiseen tiedekuntaan kuuluva yksikkö, jossa tutkitaan ja opetetaan saamen kieltä ja saamelaista kulttuuria. Instituutti on perustettu vuonna 2001. Meillä on valtakunnallinen vastuu saamen kielen ja saamelaisen kulttuurin ylimmästä opetuksesta ja tutkimuksesta Suomessa. Giellagas-instituutin oppiaineet ovat saamen kieli (pohjoissaamen ja inarinsaamen linjat) ja saamelainen kulttuuri, joista molempia voi opiskella pääaineina. Näiden lisäksi instituutissa opetettavat sivuaineet ovat pohjoissaamen kieli vieraana kielenä ja koltansaamen kieli aineopintoihin saakka.

Giellagas-instituutti

GIELLAGAS-INSTITUUTIN HISTORIAA

Saamen kielen opetus alkoi Oulun yliopistossa vuonna 1970 suomen kielen laitoksessa. Alkuvuosina saamen kielen oppiaineesta vastasi vain yksi lehtori ja muutaman vuoden kuluttua myös saamen kielen ja kulttuurin apulaisprofessori. Vuosien mittaan töiden ja työntekijöiden määrä on kasvanut niin, että nykyisessä Giellagas-instituutissa on jo useita työntekijöitä: saamen kielen professori, saamelaisen kulttuurin professori, kolme saamen kielen yliopisto-opettajaa ja kaksi yliopistonlehtoria, yksi saamelaisen kulttuurin yliopistonlehtori sekä tutkijoita. Vuodesta 2004 alkaen Giellagas-instituutti on toiminut Oulun yliopiston humanistisen tiedekunnan erillisenä yksikkönä, joka sijaitsee tiedekunnan rakennuksen kolmannessa kerroksessa.

Giellagas-instituutin perustamisesta eli vuoden 2001 alusta lähtien instituutilla on ollut opetusministeriön osoittama valtakunnallinen vastuu järjestää ja edistää saamen kielen ja saamelaisen kulttuurin ylintä opetusta ja tutkimusta Suomessa. Giellagas-instituutin perustamisen jälkeen suurin muutos entiseen on se, että vanhasta oppiaineesta saamen kieli ja kulttuuri syntyi keväällä 2004 kaksi pääainetta, saamen kieli ja saamelainen kulttuuri.

Lisää tietoa Giellagas-instituutista on luettavissa Veli-Pekka Lehtolan artikkeleista Oulu universitehta sámegiela oahpahusa guovddáš Suomas (PDF) ja Sámiid kultuvra oahppoávnnasin (PDF).

Giellagas aviisa (PDF)

Oulun yliopiston saamen kielen ja saamelaisen kulttuurin opiskelijoiden ainejärjestö GieKu ry

1.7.2016

Vuosien varrelta

21.9.2012

Selvityksiä