Tuomas Koukkari

Inarinsaamen kielioppi

Tutkimuksen tavoitteena on laatia deskriptiivinen tieteellinen esitys inarinsaamen peruskieliopista. Tutkimus keskittyy kolmeen pääalueeseen, jotka ovat fonologia, morfologia ja lauseoppi; lauseopin käsite on tässä ymmärrettävä laajasti siten, että se sisältää varsinaisen syntaksin lisäksi tiettyjen funktionaalisten kategorioiden (esim. nominien ja verbien taivutusmuodot sekä funktiosanat) ja syntaktisten rakenteiden semantiikkaa. Näkökulma on ensisijaisesti synkroninen, eli keskityn pääasiassa nykyisin käytettyyn kieleen, joskin viittaan tarvittaessa myös kielihistorialliseen tutkimukseen asioiden taustoittamiseksi. Lisäksi keskityn erityisesti normitettuun kirjakieleen enkä pyri laatimaan perusteellista esitystä esimerkiksi inarinsaamen murteista; tarpeen mukaan (erityisesti fonologian osalta) käsittelen kuitenkin myös puhuttua kieltä.

Yhteystiedot

Sähköposti

tuomas.koukkari@oulu.fi

Avainsanat