Domestication-projekti

Alkuperäiskansadiskurssien kotouttaminen ja poliittisten subjektien rakentaminen Saamenmaassa oli Oulun ja Lapin yliopistojen yhteinen projekti, jota Suomen Akatemia rahoitti 2015–2018.
Saamenpukuisia ihmisiä konferenssissa.

Projektin tiedot

Projektin kesto

-

Rahoittaja

Suomen Akatemia - Akatemiahanke

Projektin koordinaattori

Oulun ja Lapin yliopistot

Yhteystiedot

Projektin vetäjä

Muut henkilöt

Projektin kuvaus

Projekti soveltaa domestikaation käsitettä (Alasuutari & Qadir 2014), ajatusta kansainvälisten virtausten "kotouttamisesta" erityisellä tavalla, jossa vaikutteita ei vain omaksuta, vaan niiden käyttökelpoisuutta ohjaavat myös saamelaisten toimijoiden omat pyrkimykset sekä paikalliset erityisolot. Saamelaiset ovat usein turvautuneet kansainvälisiin sopimuksiin ja vaatimuksiin, joita esimerkiksi YK ja muut alkuperäiskansat esittävät. Tutkimushanke analysoi, miten näitä kansainvälisiä suuntauksia on sovellettu paikallisilla ja kansallisilla tasoilla Pohjoismaissa, erityisesti Suomessa.

Tutkimusryhmä

Alkuperäiskansadiskurssien kotouttaminen ja poliittisten subjektien rakentaminen Saamenmaassa -tutkimushankkeessa analysoidaan, miten näitä kansainvälisiä suuntauksia on sovellettu paikallisilla ja kansallisilla tasoilla Pohjoismaissa, erityisesti Suomessa. Monitieteisen projektin osahankkeissa tutkitaan muun muassa saamelaisten toimintaa kansainvälisissä organisaatioissa, saamelaisten osallistumista kunnallispolitiikkaan, saamelaisen poronhoidon hallintoa ja maankäyttöä, Suomen saamelaiskäräjien poliittista vaikutusvaltaa, saamelaista käsityötä yhteiskunnan rakentajana, saamelaisnaisten poliittista toimijuutta sekä saamelaisen perinnön palauttamista.

Nelivuotista, Suomen Akatemian rahoittamaa tutkimushanketta johtaa saamelaisen kulttuurin professori Veli-Pekka Lehtola Oulun yliopistosta. Tutkimusryhmässä on seitsemän tutkijaa, kolme Lapin yliopistosta ja neljä Oulun yliopistosta.

Senioritutkijat

Veli-Pekka Lehtola

Sanna Valkonen

Anni-Siiri Länsman

Juha Karhu

Vesa Puuronen

Tohtorikoulutettavat

Juha Guttorm

Eeva-Kristiina Harlin

Anne-Maria Magga

Sigga-Marja Magga

Julkaisut