Sote-alan saamen kielen ja kulttuurin koulutukset

Tarjoamme inarin-, koltan-, pohjoissaamen sekä saamelaisen kulttuurin opintoja sosiaali- ja terveysalan henkilöstölle ja opiskelijoille. Tavoitteena on parantaa saamenkielisen sote-alan henkilöstön saatavuutta sekä sote-palveluissa tarvittavaa saamelaiskulttuurin osaamista.

Hankkeen rahoittaja on opetus- ja kulttuuriministeriö ja vastuullinen toimija Oulun yliopiston Giellagas-instituutti.

Rahoittajat

Projektin tiedot

Projektin kesto

-

Projektin rahoittaja

Suomen opetus- ja kulttuuriministeriö

Rahoituksen määrä

1 000 000 EUR

Projektin koordinaattori

University of Oulu

Yhteystiedot

Yhteyshenkilö

Projektin kuvaus

Tarjoamme inarin-, koltan-, pohjoissaamen, pohjoissaame toisena kielenä sekä saamelaisen kulttuurin opintoja sosiaali- ja terveysalan henkilöstölle, alan opiskelijoille ja alan tutkinnon suorittaneille.

Opintojen tarkoituksena on vahvistaa saamenkielisen sosiaali- ja terveysalan henkilöstön ammatillista kielitaitoa sekä kouluttaa suomenkielisestä sote-alan henkilöstöstä saamenkielisiä ja saamelaiskulttuuria tuntevia ammattilaisia.

Tavoitteena on, että opiskelijat saavuttavat opinnot suoritettuaan toiminnallisen kielitaidon sekä omaksuvat kulttuurisensitiivisiä ja saamelaiskulttuurilähtöisiä työmenetelmiä.

Saamen kielten opinnot ovat alkaneet elokuussa 2023 ja ne järjestetään sekä lähi- että etäopetuksena. Inarinsaamen ja koltansaamen perusopinnot alkavat kielen alkeista. Pohjoissaamen kielessä opiskelijalla on oltava sujuva suullinen kielitaito, sillä opetus järjestetään pohjoissaamen kielellä.

Projektin koulutukset

Saamen kielten opinnot sosiaali- ja terveysalalle (2023-2026)

Pohjoissaame toisena kielenä -perusopinnot (25 op)

Hanke sisältää seuraavat opintokokonaisuudet:

Inarinsaamen sote-alan perusopinnot 25 op ja aineopinnot 35 op

Pohjoissaamen sote-alan perusopinnot 25 op

Pohjoissaame toisena kielenä sote-alan perusopinnot 25 op

Koltansaamen perusopinnot 25 op

Saamelainen yhteiskunta ja kulttuuri sote-alan työssä -opinnot 25 op
(järjestäjä Lapin yliopisto)