Jukka Mettovaara

Elvytetyn inarinsaamen kielen kehitys

Väitöstutkimukseni käsittelee 1990-luvulta alkaneen revitalisaatiotyön vaikutusta inarinsaamen kieleen sekä siitä seurannutta kielen muutosta. Tarkastelen eri kielenpiirteitä vertaamalla keskenään eri-ikäisiä aineistoja ja tutkin, miten kieli on muuttunut noin 60 vuoden aikana. Tavoitteenani on luoda yleiskuva siitä, minkälaista on nykyään puhuttu inarinsaame. Lisäksi tutkin kielen puhujien omia näkemyksiä ja asenteita inarinsaamen kielen muutokseen.

Tutkijan tiedot

Tutkijaprofiilit

Yhteystiedot

Sähköposti

mettovaara.jukka@gmail.com

Postiosoite

Giellagas-instituutti
PL 1000
90014 OULUN YLIOPISTO