Sonja Tanhua

Viimeistelen väitöstyötäni, joka käsittelee käsittelee kolmen kolttasaamelaisen siidan eli lapinkylän siidsååbbarien, kyläkokousjärjestelmien historiaa 1800-luvun lopulta vuoteen 1979. Työssäni analysoin monipuolisen arkistoaineiston, aiemman tutkimuksen sekä lehdistöaineiston avulla Suõʹnnjel, Peäccam ja Paččjokk siidojen kyläkokous- ja luottamusmiesjärjestelmän merkityksiä kolttasaamelaisille ja viranomaissuhteille erityisesti 1900-luvun erilaisissa käänteissä. Olen tutkinut kolttasaamelaisten omia vaikuttamisen keinoja, ja mahdollisuuksia kansallisvaltiossa.

Pääasiallisena lähdeaineistona ovat toimineet erilaiset arkistoihin päätyneet asiakirja-aineistot. Näitä ovat tuottaneet sekä kolttasaamelaiset itse että eri alojen suomalaiset viranomaiset. Lisäksi olen käyttänyt sanomalehtiaineistoa ja tutkimusajanjaksolla tehtyjä tutkimuksia ja raportteja. Olen hyödyntänyt aineiston käsittelyssä lähiluvun menetelmiä.

Työni sijoittuu sekä historiantutkimuksen, että saamentutkimuksen kentille, ja pyrin työssäni myös kehittämään näiden kahden alan vuoropuhelua. Haluan tehdä näkyväksi aloja yhdistävät seikat mm. menetelmissä, ja samaan aikaan haluan herätellä historiantutkijoita pohtimaan entistä enemmän työnsä eettisiä puolia.

Ilmestyneet osajulkaisut elokuussa 2021

07/2021 Siidsååbbar – kolttasaamelainen kyläkokousjärjestelmä itsenäisen päätöksenteon ja suomalaisen valtiohallinnon välissä 1960- ja 1970-luvuilla. Faravid 51/2021, Historian ja arkeologian tutkimuksen aikakauskirja. Journal for Historical and Archaeological Studies. Pohjois-Suomen historiallinen yhdistys r.y., Rovaniemi 2021

05.03.2020 Kolttasaamelainen kyläkokousjärjestelmä muutosten keskellä. Ennen ja nyt: Historian tietosanomat 1/2020.

28.05.2019 Paatsjoen kolttien kultakruunut ja Suomen valtio. Faravid 47/2019, Historian ja arkeologian tutkimuksen aikakauskirja. Journal for Historical and Archaeological Studies. Pohjois-Suomen historiallinen yhdistys r.y., Rovaniemi 2019

Yhteystiedot

Sähköposti

sonja.tanhua@oulu.fi