Ketterä korkeakoulu

Opintoja niille, jotka haluavat opettaa saamen kieliä tai saamen kielillä
Nuori nainen, jolla on saamelaismalliset lapaset ja huivi, taustalla luminen metsä.

Projektin tiedot

Projektin kesto

-

Projektin koordinaattori

Oulun yliopisto

Yhteystiedot

Yhteyshenkilö

Projektin kuvaus

sámegillii

Mikä on Ketterä korkeakoulu?

Ketterä korkeakoulu on yksi opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamista opettajankoulutuksen kehittämishankkeista.

Vuosina 2019–2021 hanke on tarjonnut opettajan kelpoisuuteen kuuluvia opintoja niille, jotka haluavat opettaa saamen kieliä tai saamen kielillä.

Hanke on järjestänyt seuraavat opinnot:

  • inarin-, koltan- ja pohjoissaamen kielen perus- ja aineopinnot 65 op (2019–2020)
  • saamelaisen kirjallisuuden perusopinnot 25 op (2020)
  • opettajan pedagogiset opinnot 60 op (2021)

Hanke päättyy vuoden 2022 lopussa. Viimeisenä toimintavuonnaan hanke keskittyy saamen kielten ja saamenkielisten opettajien kouluttamissuunnittelman laatimiseen sekä opettajaopiskelijoille ja opettajille suunnattujen täydennyskoulutuskurssien järjestämiseen.

Ajankohtaiset opinnot

Tulossa kaksi saamenkielisille opettajille sekä opettajaopiskelijoille tarkoitettua täydennyskoulutuskurssia.

Kurssit:

  • Monikielisen saamenkielisen lapsen kielenkehitys (5 op)
  • Saamen kielen ja kirjallisuuden didaktiikka (5 op)

Tarkemmat tiedot kurssien sisällöistä, aikatauluista ja ilmoittautumisesta lisätään mahdollisimman pian.

Järjestetyt opinnot

1. Saamen kielten opinnot 65 op

Lukuvuonna 2019–2020:

  • fonetiikan ja yleisen kielitieteen peruskurssin kirjatentti 5 op
  • pohjois- tai inarinsaamen perus- ja aineopinnot 60 op lähiopetuksena Inarissa tai koltansaamen perus- ja aineopinnot 60 op erillisinä verkko-opintoina

2. Saamelaisen kirjallisuuden perusopinnot 25 op

Syksyllä 2020 etävälitteisenä opetuksena iltaisin ja viikonloppuisin:

Kirjallisuuden tutkimuksen perusteet 5 op
Katsaus saamelaiseen kirjallisuuteen 5 op
Saamelaisen kirjallisuuden lajityypit 5 op
Saamen kielten kertomaperinne 5 op
Saamenkielinen lasten- ja nuortenkirjallisuus 5 op

3. Opettajan pedagogiset opinnot 60 op

Vuonna 2021:

  • kasvatustieteen perusopinnot 25 op etävälitteisenä opetuksena
  • ainedidaktiset opinnot 20 op etävälitteiseen opetukseen painottuvana monimuoto-opetuksena
  • opetusharjoittelut 15 op saamelaisalueen kouluilla, sis. etäharjoittelujakson

Järjestäjät, rahoittajat ja yhteistyökumppanit

Ketterä korkeakoulu -hankkeen järjestäjinä toimivat Oulun yliopiston Giellagas-instituutti ja kasvatustieteiden tiedekunta. Suomen kulttuurirahasto on tukenut hankkeen opiskelijoita henkilökohtaisin apurahoin.

Hankkeen yhteistyökumppaneita ovat mm. Saamelaisalueen koulutuskeskus, Saamelaiskäräjien koulutus- ja oppimateriaalitoimisto, saamelaisalueen kunnat, Saamen kielten etäyhteyksiä hyödyntävän opetuksen pilottihanke sekä saamen kieliä opettavat korkeakoulut, esimerkiksi Lapin yliopisto ja Sámi allaskuvla.

Lisätietoja

Projektikoordinaattori
tiina.mattanen(at)oulu.fi, puh. 029 4483 451