Outi Autti

FT
Yliopistotutkija
Kulttuurinen ympäristötutkimus, yhteiskuntatieteellinen traumatutkimus, Pohjois-Suomen kulttuurihistoria, koulutuksen alueellinen eriarvoisuus

Giellagas-instituutti
Humanistinen tiedekunta

FT Outi Autti on väitellyt ympäristösosiologian alalta ja on työskennellyt useissa monitieteisissä hankkeissa ja tutkimusryhmissä, joissa on tutkittu ihmisen ja ympäristön välistä suhdetta. Autti on kulttuurisen sosiologian dosentti Lapin yliopistossa. Hän on perehtynyt kulttuuriseen ympäristötutkimukseen, pohjoisten alueiden sosiaalihistoriaan sekä koulutuksen alueelliseen eriarvoisuuteen. Auttin tutkimuksissa tarkastellaan usein näihin aiheisiin liittyviä valta-asetelmia, eriarvoisuutta ja marginaalisia ryhmiä. Autti on Kulttuurintutkimus-lehden päätoimittaja ja Tampere University Pressin toimitusneuvoston jäsen.

Tutkimusaiheet

  • Lapin sota ja jälleenrakennus
  • Lapin sodan evakot
  • Yhteiskuntatieteellinen traumatutkimus
  • Ympäristötrauma
  • Ihmisen ja ympäristön suhde
  • Ympäristömuutos ja koetut hyvinvointivaikutukset

Yhteystiedot

Sähköposti

outi.autti@oulu.fi