Thule-instituutti

Thule-instituutti toteuttaa Oulun yliopiston strategian mukaista arktisen tutkimuksen koordinaatiota yhteistyössä fokusinstituuttien, tiedekuntien, Arktisen tutkijaverkoston ja Arktisen yliopiston kanssa.

Thule-instituutin toiminta tukee Oulun yliopistossa kaikilla fokusalueilla tapahtuvaa arktista tutkimusta ja monitieteistä yhteistyötä.

Arktinen yhteistyö

Thule-instituutin johtama Arktisen yliopiston tutkimus- ja temaattisten verkostojen toimisto vahvistaa Oulun yliopiston arktista toimintaa ja profilaatiota yhteyksillään tärkeisiin kansallisiin ja kansainvälisiin organisaatioihin, toimijoihin ja hankkeisiin.

Thule-instituutti koordinoi Arctic Five -yhteistyötä sekä Arktisten tutkijoiden verkostoa (Arctic Researchers’ Network).

Arktinen yliopisto (UArctic)
  • UArctic on eri yliopistojen, ammattikorkeakoulujen, tutkimusinstituuttien ja järjestöjen muodostama monitieteinen yhteistyöverkosto, jonka jäsenet tekevät yhteistyötä arktisen alueen koulutuksen, tutkimuksen ja tiedonvälityksen saralla.
  • UArcticin jäsenorganisaatiot sijaitsevat sekä arktisissa maissa että muualla Euroopassa ja Aasiassa.
The Arctic Five
  • Arctic Five on viiden pohjoisen yliopiston yhteistyöfoorumi. Arctic Five -yliopistot ovat Oulun yliopisto, Lapin yliopisto, Luulajan teknillinen yliopisto, UiT Norjan arktinen yliopisto ja Umeån yliopisto.
  • Thule-instituutin tutkijatohtori Anastasia Emelyanova nimitettiin Arctic5 Chair in Healthy Ageing and One Health -tehtävään ajalle 2022-2024 (mahdollinen jatkoaika yksi vuosi).
  • Thule-instituutti koordinoi Oulun yliopiston Arctic Five -yhteistyötä.

Arktisten tutkijoiden verkosto (Arctic Researchers’ Network)
  • Oulun yliopisto on perustanut Arktisten tutkijoiden verkoston monitieteisten aiheiden merkityksen korostamiseksi sekä tutkimusryhmien välisen yhteistyön edistämiseksi.
  • Thule-instituutti koordinoi ja johtaa Arktisten tutkijoiden verkostoa, sen toiminnan kehittämistä ja yhteistyötä.
  • Ensimmäinen Arktisten tutkijoiden verkoston seminaari "Border dynamics and resilience in the Arctic regions" järjestettiin Oulussa 29.-30.9.2022 (hybridi).

Oulun yliopiston arktinen strategia

EU:n ja Pohjoismaiden rahoittamat projektit Thule-instituutissa

Koordinaatio- ja verkostotoimintaThule-instituutti tekee yhteistyötä useiden kansallisten ja kansainvälisten tutkimus- ja koulutusinstituutioiden kanssa sekä Arktisen Neuvoston työryhmissä.

Thule –instituutti on aktiivinen partneri lukuisissa arktisissa verkostoissa. Esimerkkejä näistä löytyy alta.

Kumppanuus kansallisissa ja kansainvälisissä verkostoissa ja organisaatioissa

  • Thule-instituutti osallistuu kansalliseen ja kansainväliseen tutkimusstrategiatyöhön, jonka tavoitteena on yhteiskunnan kannalta tärkeät ajankohtaiset aiheet.

ArcticCube

ArcticCube toimii kohtaamispaikkana ja arktisten asioiden tiedotuskanavana Oulun yliopiston opiskelijoille ja henkilökunnalle. ArcticCube sijaitsee Telluksen keskeisellä aula-alueella Oulun yliopiston Linnanmaan kampuksen sydämessä.

ArcticCubessa ja Telluksessa järjestetään tapahtumia ja työpajoja henkilökunnalle ja opiskelijoille. ArcticCube on vapaassa käytössä silloin, kun siellä ei järjestetä tapahtumia, ja sen voi myös varata käyttöönsä. ArcticCubessa vieraileville on tarjolla myös arktisiin asioihin liittyvää infomateriaalia.

Yhteystiedot

Thule Institute

Paavo Havaksen tie 3

Ympäristötietotalo / Environmental Sciences Building

Linnanmaan kampus

Oulun yliopisto

Lisätietoa Thule-instituutista löydät englanninkielisiltä sivuilta.

Sinua voisi kiinnostaa myös