Miika Lehtinen

FM
Koltansaamen yliopisto-opettaja

Giellagas-instituutti
Humanistinen tiedekunta

Olen koltansaamen yliopisto-opettaja. Lisäksi teen väitöskirjaa koltansaamen verbijohdosta. Väitöskirjani kuuluu Turun yliopiston projektiin Koltansaamen kielioppi kolttasaamelaisille: koltansaamen deskriptiivinen referenssikielioppi, jota Suomen Akatemia rahoittaa vuosina 2022–2026. Projektille on tulossa kotisivut lähiaikoina.

Tutkimusaiheet

  • verbinjohto
  • koltansaame
  • itäsaamelaiset kielet

Yhteystiedot

Sähköposti

miika.lehtinen@oulu.fi

Puhelinnumero

+358505692300