Bures boahtin Sámi kulturarkiivii! Tervetuloa Saamelaiseen kulttuuriarkistoon!

Sámi kulturarkiivvas seailluhit arkiivamateriála, mii laktasa sámegielaide ja sámi kultuvrraide.

Dán áigge Sámi kulturarkiiva bálvala sámegiela ja kultuvrra oahpahusa ja dutkamuša, man lassin čoakkáldagat fállet earenoamáš vejolašvuođa sámegielaid ja kultuvrraid ealáskahttin- ja nannenbargui.

Sámi kulturarkiiva doaibmá Oulu universitehta Giellagas-instituhtas ja lea maiddái oassi Oulu universitehta guovddášarkiivva.

*************************************************************************

Saamelaisessa kulttuuriarkistossa säilytetään runsasta saamen kieliin ja saamelaiskulttuureihin liittyvää kulttuuri- ja tutkimusaineistoa.

Tänä päivänä Saamelainen kulttuuriarkisto palvelee saamen kielten ja kulttuurin opetusta ja tutkimusta, minkä lisäksi kokoelmat tarjoavat erinomaisen mahdollisuuden saamen kielten ja kulttuurin elvyttämis- ja vahvistamistyölle.

Saamelainen kulttuuriarkisto toimii Oulun yliopiston Giellagas-instituutissa ja on hallinnollisesti osa Oulun yliopiston keskusarkistoa.

Viimeksi päivitetty: 31.7.2017