Muistin marginaalista. Sodan ja uudelleenrakentamisen merkitykset ja ylisukupolviset selviytymisen keinot Lapissa

Lapin sota ja uudelleenrakennus on monella tapaa jäänyt kansakunnan muistin marginaaliin, unohduksiin ja käsittelemättä. Monitieteinen tutkimushankkeemme kohdistuu lappilaisten elettyyn historiaan ja muistoihin. Hankkeessa laajennetaan nykyistä kuvaa Lapin sodasta ja uudelleen rakentamisesta tarkastelemalla  aiemmin tutkimuksessa sivuun jääneitä ryhmiä ja kokemuksia. 
Jäähiutaleita Kuva: Outi Autti
Kuva: Outi Autti

Projektin tiedot

Projektin kesto

-

Rahoittaja

Muu kotimainen

Projektin rahoittaja

Koneen säätiö

Projektin koordinaattori

University of Oulu

Yhteystiedot

Projektin vetäjä

Projektin kuvaus

Avaamme monitieteisessä tutkimushankkeessamme Lapin sodan,  evakuoinnin ja uudelleenrakentamisen kokemuksia ja monimuotoisuutta. Tarkastelemme erityisesti ryhmiä, joiden kokemuksia sodasta ja uudelleen rakentamisesta ei toistaiseksi ole tieteellisesti tutkittu. Pohdimme myös , onko lappilaisten kokemusten ja muistojen marginaaliin jäämiselle olemassa kulttuurisia ja historiallisia syitä.

Tutkimuksemme eri sukupolvien näkökulmasta lisää ymmärrystä siitä, miten traumaattiset muistot välittyvät sosiaalisesti, miten ne vaikuttavat muistikulttuureihin ja kuinka pitkäkestoisia ne voivat olla. Painopisteemme ei kuitenkaan ole vain traumaattisten muistojen ja kokemusten tutkimisessa. Kiinnitämme huomiota myös niihin toivoa, tulevaisuutta ja resilienssiä lisääviin keinoihin, joiden avulla sodasta ja uudelleenrakentamisesta on selvitty eteenpäin.

Muistin marginaalista -tutkimusryhmän jäsenet:

Yliopistotutkija Outi Autti, HuTK, Giellagas-instituutti (PI)

Yliopisto-opettaja Ilmari Leppihalme, KTK, kasvatuksen arvot, aatteet ja yhteiskunnalliset kontekstit

Väitöstutkija Päivi Magga, TTK, arkkitehtuuri

Yliopistonlehtori Seija Jalagin, HuTK, historia

Professori Veli-Pekka Lehtola, HuTK, Giellagas-instituutti

Yliopistonlehtori Hanna-Leena Määttä, HuTK, kirjallisuus ja elokuvatutkimus

Väitöstutkija Saara Intonen, HuTK, historia

Väitöstutkija Tiina Lempinen, HuTK, historia

Väitöstutkija Jenni Hakovirta, HuTK, Giellagas-instituutti