Oulun yliopisto
 OuluGIS

GTK, Maaperäkartta 1:1 000 000

Kartta on painettu vuonna 1984 ja se esittää maaperää värein ja symbolein syntytavan mukaan luokiteltuina geologisina muodostumina. Kartta sisältää myös 10 pientä (mittakaavassa 1:10 000 000), eri maaperämuodostumien ja -kerrostumien (mm. savi-, ranta-, joki- ja turvekerrostumia) jakautumista kuvaavaa Suomen karttaa sekä luettelon merkittävistä maaperägeologisista kohteista.

Mittakaava: 1:1 000 000

Vuosi: 2005

Formaatti: ECW (rasteri), ESRI Grid (rasteri), TIFF (rasteri)

Koordinaattijärjestelmä: YKJ, KKJ4

Muuta: PaITuli-latauspalvelusta on saatavana ECW-muodossa seuraavat aineistot

  • maapera.ecw – Suomen maaperä, maanmittauslaitos 1984
  • fin_rus_w.ecw – Suomen ja Venäjän federaation luoteisosan maaperä ja sen raaka-aineisto, Geologian tutkimuskeskus ja Venäjän tiedeakatemian Karjalan tiedekeskuksen geologian instituutti, 1993, lehti 1, Suomi ja vähän Venäjää, YKJ
  • ita_4kaista.ecw – sama kun edellinen, lehti 2, Venäjän luoteisosa ja vähän Suomen itäosia, KKJ4.

Lisätietoja: