Oulun yliopisto
 OuluGIS

[OuluGIS] > [Paikkatieto-ohjelmistot]

ArcGIS

ESRI-yhtiön (alunperin lyhenne nimestä Environmental Systems Research Institute) kehittämä ArcGIS-ohjelmisto on eri muodoissaan ollut eräs tärkeimmistä paikkatieto-ohjelmistoista maailmassa aina 1980-luvun alusta lähtien.

ArcGIS poikkeaa useimmista muista paikkatieto-ohjelmistoista erittäin monipuolisten ominaisuuksiensa puolesta, jotka sisältävät erityisen paljon analyyttisiä toimintoja pelkän kartografisen visualisoinnin lisäksi. Monipuolisuuden haittapuolena on ohjelmiston raskaus ja kalleus, minkä vuoksi kynnys sen hankkimiseksi yksittäisen tutkijan tai pienen organisaation käyttöön on korkea.

ArcGIS toimii ns. kelluvan lisenssin periaatteella, eli ohjelmiston voi asentaa mihin tahansa laitteistovaatimukset täyttävään koneeseen, mutta sen käyttö edellyttää jatkuvaa verkkoyhteyttä lisenssipalvelimeen. Oulun yliopisto on ArcGIS-korkeakoululisenssin piirissä, minkä ansiosta lisenssejä on käytännössä rajattomasti.

Lisenssejä on olemassa monta eri tasoa, joista yleisimmät ovat ArcView ja ArcInfo -tyyppiset lisenssit. ArcView-lisenssityyppi tarkoittaa ohjelmiston perusversiota, jonka käyttö painottuu kartografiseen visualisointiin. ArcInfo-lisenssi sen sijaan tarkoittaa täysin varusteltua ArcGIS-ohjelmistoa. Oulun yliopistolla käytössä olevat lisenssit ovat nimenomaan ArcInfo-tason lisenssejä.


Laajennusosat

ArcGIS:n Arcinfo-tason lisenssiin sisältyy useita erilaisia laajennusosia (extension), joita voi hankkia erikseen myös alemman tason lisensseihin. Erikseen hankittuina laajennusosien lisenssit ovat kuitenkin hyvin kalliita. Alla oleva taulukko sisältää perustiedot yleisimmin käytettävistä laajennusosista.

Laajennusosan nimi Ominaisuudet
Spatial Analyst Rasterilaskenta ja -analyysit, interpolointi, topografiset menetelmät
3D Analyst 3D-visualisointi, näkyvyysanalyysi, TIN. Sisältää lisäksi samat topografiset menetelmät ja interpolointimenetelmät kuin Spatial Analyst.
Geostatistical Analyst Geostatistinen analyysi (variogrammitekniikka, Kriging)
Network Analyst Verkkoanalyysit (optimaalinen reitti verkostossa, saavutettavuusalueet, OD-matriisit, ajoneuvoreitinoptimointi)
ArcScan Rasterikuvien automatisoitu vektorointi

 


Muita lisäosia

Nimi Käyttötarkoitus
Hawth's Tools

Työkaluja ja analyysiementelmiä erityisesti spatiaalisen ekologian sovelluksiin, mutta sisältää myös yleishyödyllisiä toimintoja jotka täydentävät puutteita ArcGIS:n omassa työkaluvalikoimassa. Ilmainen.

ET SpatialTechniques
(ET GeoWizards, ET GeoTools, ET Surface)

ET GeoWizards

Runsaasti erilaisia editointi-, muunnos-, yms. työkaluja, jotka täydentävät ArcGIS:n ominaisuuksia. Osa toiminnoista vapaasti käytettäviä, osa toiminnaltaan rajoitettuja. Täysi käyttöoikeus vaatii lisenssin ostamisen.