Oulun yliopisto
 OuluGIS

[OuluGIS] > [Paikkatieto-ohjelmistot]

ArcView GIS

ArcView GIS ja ArcGIS ovat eri ohjelmistoja, mutta ne sekoitetaan usein keskenään. Tämä on varsin ymmärrettävää, sillä molemmat ovat saman ohjelmistoyrityksen (ESRI) tuotteita ja myös ArcGIS-ohjelmistoon liittyy ArcView-niminen lisenssitaso. Vaikka kysymys on eri ohjelmistoista, on niiden historia pitkälti yhteinen. ArcView GIS kehitettiin 1990-luvun alussa varsinaisen ARC/INFO-päätuotteen rinnalle vastaamaan paremmin peruskäyttäjien tarpeisiin. ArcView GIS:stä muodostuikin 1990-luvun kuluessa varsin suosittu GIS-ohjelmisto, jonka lähin vertailukohta on ominaisuuksiltaan vastaavan kaltainen MapInfo.

Vuonna 1999 julkaistu ArcGIS on tuote, jossa ESRI:n päätuote ARC/INFO ja ArcView GIS tosiasiassa yhdistettiin toisiinsa. Vuonna 2002 julkaistiin toistaiseksi viimeinen versio (3.3) ArcView GIS -ohjelmistosta. Ohjelmistoa ei ESRI:n mukaan enää kehitetä, mutta sen tukea on toistaiseksi edelleen jatkettu. Näin on se vuoksi, että ohjelmistolla on edelleen runsaasti käyttäjiä. Suosion syinä ovat ohjelmiston yksinkertaisuus ja edullisuus verrattuna ArcGIS:iin, ja erityisesti se, että tutkijat eri puolilla maailmaa ovat vuosien varrella kehittäneet sen yhteyteen on runsaasti Avenue-kielisiä skriptejä, jotka eivät toimi ArcGIS:ssä.

Maantieteen laitoksella on tarvittaessa saatavissa käyttöön ArcView GIS 3.2 vuodelta 1999.