Oulun yliopisto
 OuluGIS

[OuluGIS] > [Paikkatieto-ohjelmistot]

Muita ohjelmistoja

Vaikka laajassa käytössä olevien paikkatieto-ohjelmistojen lukumäärä on melko suppea, on erilaisia paikkatieto-ohjelmistoja kehitetty varsin runsaasti. Huomattava osa näistä on kehitetty vain jotakin tiettyä tarkoitusta varten, eivätkä ne sisällä monipuolista GIS-toiminnallisuutta. Tälle sivulle on tarkoitus koota erilaisia, lähinnä ilmaiseksi saatavilla olevia ohjelmistoja, joita voidaan pitää ominaisuuksiensa puolesta yleiskäyttöisinä.

Ohjelmisto Kuvaus
DIVA-GIS DIVA-GIS on kehitetty erityisesti biodiversiteetin tutkimusta varten, mutta se sisältää jonkin verran myös muuta perustoiminnallisuutta, minkö ansiosta se tarjoaa varteenotettavan ilmaisvaihtoehdon GIS-analyysien tekemiselle. Ohjelmisto osaa lukea mm. shapefile-formaattia, joten aineistojen yhteensopivuusongelmia ei pitäisi esiintyä ainakaan vektoriaineistojen osalta.