Oulun yliopisto
 OuluGIS

[OuluGIS] > [Aineistopalvelut]

PaITuli

PaITuli

http://www.csc.fi/tutkimus/alat/geotieteet/paikkatieto/paituli

PaITuli on Tieteen tietotekniikan keskuksen (CSC) hallinnoima aineistojen jakelupalvelu, jossa tarjolla on kattava joukko suomalaisia paikkatietoaineistoja tutkimus- ja opetuskäyttöön. PaITulin sisältämät aineistot ovat käytettävissä kaikille Suomen korkeakouluille. Kirjautuminen aineistojakeluun tapahtuu Oulun yliopiston henkilökunnan ja opiskelijoiden tapauksessa käyttäen joko koivu- tai paju-tunnuksia. Tarkempi ohjeistus kirjautumisesta ja palvelun käytöstä löytyy PaITuli-järjestelmän käyttöohjeesta.

PaITuliin sisältyy tällä hetkellä aineistoja seuraavilta toimittajatahoilta:

Tiivistetty kooste palvelun sisältämistä aineistoista löytyy aineistolistasta (24.02.2010 mukainen tilanne).

Aineistojen käytössä on syytä huomata, että vaikka niiden hyödyntäminen tutkimus- ja opetuskäyttöön on maksutonta, sitoutuu käyttäjä aina noudattamaan käyttöehtoja, jotka vaihtelevat aineistokohtaisesti. Aineistojen käyttöehdot tulevat aina mukana aineistoja ladattaessa, ja niihin on syytä tutustua huolella viimeistään siinä vaiheessa, kun aineistoihin perustuvia tutkimustuloksia tai graafisia esityksiä on tarkoitus julkaista millä tahansa foorumilla.