Oulun yliopisto
 OuluGIS

[OuluGIS] > [Aineistoja teemoittain]

Liikenne

Maantiet

Suomen nykyinen maantieverkko on saatavissa kahdesta eri lähteestä. Toinen näistä on Maanmittauslaitoksen maastotietokanta, toinen taas Tiehallinnon tuottama Digiroad. Molemmat ovat ladattavissa PaITuli-palvelun kautta. Mikäli tieverkkotiedolle tarvitaan "virallinen", Maanmittauslaitoksen käyttämä luokitus, tulee data ottaa nimenomaan maastotietokannasta. On kuitenkin huomattava, että PaITuli-palvelussa maastotietokanta on pilkottu pelastuspalveluruuduston mukaisiin paloihin, jolloin yhtenäisen karttatason rakentaminen laajemmalle alueelle käy työlääksi. Mikäli tieverkosto tarvitaan laajemmalta alueelta, on suositeltavampaa hyödyntää Digiroadia, josta löytyy myös mm. liikennemäärätiedot (ylimpien tieluokkien osalta). PaITuli-palvelussa oleva Digiroad-aineisto perustuu ominaisuustietojen dynaamiseen segmentointiin (lineaarinen referointi), joka on syytä tuntea aineistoa käytettäessä.

Rautatiet

Rautatieverkosto löytyy Maanmittauslaitoksen maastotietokannasta. Maantieteen laitoksella on lisäksi käytössä Ratahallintokeskukselta hankittu yhtenäinen rautatiegeometria, joka hyödyntää ominaisuustietojen dynaamista segmentointia.