Oulun yliopisto
 OuluGIS

[OuluGIS] > [Aineistoja teemoittain]

Aluerajat

Erilaisia alueraja-aineistoja tarvitaan hyvin usein missä tahansa tutkimusprojektissa. Tyypillisesti aluerajoja tarvitaan tehtäessä esimerkiksi tutkimusalueen sijaintikartta, jolloin skaalasta riippuen tutkimusalueen sijainti osoitetaan suhteessa vaikkapa kuntarajoihin, koko Suomeen, Skandinaviaan tai Eurooppaan. Oheisessa taulukossa on listattuna keskeisimpiä saatavilla olevia alueraja-aineistoja, niiden lähde sekä kuva aineistojen ulkoasusta. Alueraja-aineistoja ei niiden yleisestä tarpeesta huolimatta ole juurikaan saatavilla vapaasti internetin kautta eikä edes PaITuli-palvelussa. Aineistojen käyttöön saamiseksi tulee olla yhteydessä yhteyshenkilöön.

Aineisto Lähde Esikatselu
Kunnat (2005 tilanne) Tilastokeskuksen tuottamista kuntarajoista löytyy sekä tarkka että yleistetty versio. Yleistetty versio sopii erityisesti teemakarttojen tekemiseen suuralueen tai koko maan tasolla. Aineistot sisältävät ominaisuustietoina useita alueluokitustietoja (mm. maakunta, seutukunta ja lääni). Kunta-aineistosta on lisäksi tuotettu maantieteen laitoksella vuoden 2007 kuntaliitostilannetta vastaava versio, mutta rajojen täsmällisyyttä ei voida tässä versiossa taata. Kuva
Muut Suomen hallinnolliset yksiköt Yhteyshenkilön kautta on saatavissa seuraavat tilastokeskuksen tuottamat ja aikaisemmin CSC:n aineistopalvelussa olleet alueraja-aineistot: postinumeroalueet, taajamat, maakunnat, sairaanhoitopiirit, seutukunnat, suuralueet, läänit, työssäkäyntialueet ja vaalipiirit.  
Suomen ulkorajat Kunta-aineiston pohjalta on työstetty aineisto, joka käsittää pelkästään Suomen ulkorajat. Lisäksi on olemassa aineisto, jossa on pelkästään maaraja viivamaisena elementtinä. Tiedustelut yhteyshenkilöltä.  
Euroopan NUTS-alueet NUTS-alueiden (Nomenclature of Territorial Units for Statistics) rajat sisältäviä aineistoja on saatavissa Eurostatin aineistopalvelusta. Aineisto on saatavissa erikseen vuoden 2003 ja 2006 tilanteen mukaan useassa eri skaalassa (skaala tarkoittaa käytännössä rajojen yleistyksen astetta). Dataformaatteina on shapefile ja geodatabase. Eri NUTS-aluetasot on pakattu aina saman aineiston sisälle, joten yhden tietyn NUTS-tason erottaminen vaatii tasolle kuuluvien alueiden erottamista aineistosta NUTS-tasoa osoittavan ominaisuustiedon mukaan. NUTS 1
NUTS 2
NUTS 3
Valtiot

Kaikkien maailman valtioiden rajat sisältävä aineisto (vuoden 2006 tilanne) on ladattavissa Eurostatin aineistopalvelusta. Aineisto on saatavissa useissa eri skaaloissa ja formaateissa (shapefile / personal geodatabase).

Lisäksi maailman valtioiden rajat sisältävä aineisto sisältyy myös ArcGIS-ohjelmiston yhteydessä toimittamaan aineistopakettiin, tiedustelut yhteyshenkilöltä.

Kuva
Eri maiden sisäiset hallinnolliset rajat Eri maiden omista hallinnollisista rajoista on perinteisesti ollut vaikea saada dataa. Ehkä kattavimmin kyseistä dataa on saatavilla GADM -palvelusta (Global Administrative Areas Database), jonka kautta eritasoiset hallinnolliset alueet on ladattavissa vektorimuodossa kaikkien maailman valtioiden osalta. Tiedot eivät kuitenkaan ole täysin ajantasaisia; esimerkiksi Suomen kuntien osalta tiedot ovat vähintään yli 5 vuotta vanhoja.