Oulun yliopisto
 OuluGIS

[OuluGIS] > [Koordinaattijärjestelmät]

Koordinaattijärjestelmät

Koordinaattijärjestelmät ovat keskeinen osa paikkatietoa, koska niiden avulla tieto pystytään liittämään sijaintiin maapallon pinnalla. Koordinaattijärjestelmä koostuu koordinaatistosta sekä datumista. Koordinaatit ovat lukuarvoja, jotka osoittavat kohteen sijainnin käytetyssä koordinaatissa. Datumi puolestaan liittää koordinaatiston maapallon pintaan.

Erilaisia koordinaattijärjestelmiä on olemassa suuri joukko, ja pääsääntöisesti jokaisessa valtiossa on käytössä ainakin yksi oma koordinaattijärjestelmä, ja koordinaattijärjestelmä on saattanut vaihdella jopa paikkakunnittain. Kaikkia koordinaattijärjestelmiä on mahdoton tuntea, mutta käytännön kannalta on tärkeä ymmärtää ero kahden perustyypin, eli maantieteellisten ja suorakulmaisten koordinaattien välillä. Maantieteelliset koordinaatit ilmaistaan pituus- ja leveysasteina, jotka edelleen koostuvat minuuteista ja sekunneista. Esimerkiksi etäisyyksiä laskettaessa pallopinnan koordinaatit ovat kuitenkin varsin epäkäytännöllisiä, joten niiden asemesta käytetäänkin yleensä suorakulmaisia koordinaatteja. Suorakulmaiset koordinaatit ovat tasopinnalle projisoituja koordinaatteja, jotka mahdollistavat mm. etäisyyksien laskemisen Pythagoraan lauseen avulla.

Alla olevassa taulukossa on esitetty joitakin suomalaisen paikkatiedon käyttäjän kannalta keskeisimpiä koordinaattijärjestelmiä.

 

Koordinaattijärjestelmä Kuvaus
WGS84 Maailmanlaajuinen GPS-järjestelmän koordinaattijärjestelmä.
ETRS89 Euraasian mannerlaattaan kiinnitetty eurooppalainen koordinaattijärjestelmä.
EUREF-FIN ETRS89:n suomalainen realisaatio, jonka tarkkuutta on kasvatettu mittaamalla noin 450 kiintopistettä Suomessa ja lähialueilla maan rajojen ulkopuolella. Käytännössä EUREF-FIN -koordinaatit ovat yhteneviä WGS84:n kanssa. Projektiona suositellaan käytettäväksi UTM-pohjaista ETRS-TM35FIN -projektiota.
Kartastokoordinaattijärjestelmä (KKJ) Suomessa vuodesta 1970 käytetty koordinaattijärjestelmä, jonka käytöstä ollaan vähitellen luopumassa. KKJ:ssä Suomi on jaettu kuuteen projektiokaistaan, joista kunkin leveys on kolme astetta. Käytännössä kaistakohtaisten koordinaattien sijasta käytetään yleensä yhtenäiskoordinaatistoa (YKJ), joka vastaa projektiokaistan 3 (KKJ3) peruskoordinaatistoa jatkettuna länteen ja itään kattamaan koko Suomen.