Oulun yliopisto
 OuluGIS

[OuluGIS] > [Paikkatieto-ohjelmistot]

MapInfo

MapInfo on ollut aina 1980-luvun loppupuolelta asti yksi suosituimmista GIS-ohjelmistoista. Suosion syynä ovat olleet ohjelman edullisuus, helppokäyttöisyys ja tiivis yhteys Windows-käyttöjärjestelmään ja Office-ohjelmiin. MapInfo soveltuu erityisen hyvin paikkatietoaineistojen visualisointiin, ja varsinkin koropleettikarttojen tuottamiseen. Sen sijaan MapInfo ei mahdollista edistyneempiä aineiston muokkaus- ja analyysitoimintoja, joita sisältyy esimerkiksi ArcGIS-ohjelmistoon. MapInfon toiminnallisuutta on kuitenkin mahdollista laajentaa MapBasic-ohjelmointikielen avulla, ja ohjelmiston yhteyteen onkin kehitetty lukuisia laajennusosia. Eräs tällaisista laajennusosista on Vertical Mapper, joka mahdollistaa joukon erilaisia GIS-analyysitoimintoja.

MapInfon tämänhetkinen (toukokuu 2010) versionumero on 10. Oulun yliopistolla on käytössä 500 kpl 10-version lisenssiä ja 500 kpl vanhempaa 9.5-version lisenssiä. Lisenssit toimivat vain yliopiston verkossa tai VPN-yhteyden kautta. Muutaman vuoden takaisesta tilanteesta poiketen ohjelmistoa ei enää myydä tietohallinnon puolesta opiskelijoille henkilökohtaiseen käyttöön.