Oulun yliopisto
 OuluGIS

[OuluGIS] > [Koordinaattijärjestelmät]

Koordinaattimuunnokset ja -määrittelyt

Koordinaattimuunnoksista

Koordinaattijärjestelmien suuresta määrästä johtuen muunnokset niiden välillä ovat usein tarpeellisia. Vaikka GIS-ohjelmistot osaavat pääsääntöisesti sovittaa eri koordinaattijärjestelmiä käyttävät aineistot yhteen, joutuu käyttäjä kuitenkin joissakin tapauksissa määrittelemään muunnosparametreja, jotta yhteensovittaminen onnistuu kunnolla. Esimerkiksi muunnos KKJ:n ja EUREF-FIN:n välillä on varsin monimutkainen. Tarvittavat muunnosparametrit on kuitenkin määritelty valmiiksi mm. ArcGIS:ssa, joten käyttäjän tehtäväksi jää ainoastaan ottaa nämä parametrit käyttöön.


Koordinaattijärjestelmän määritys aineistolle

Paikkatietoaineistoihin liittyy yleensä nimensä mukaisesti koordinaattitieto. Jotta tietoa voidaan käyttää GIS-ohjelmistoissa yhdessä toisten aineistojen kanssa, on käytettävä koordinaattijärjestelmä oltava määritettynä aineistolle. Yleensä aineistossa käytetty koordinaattijärjestelmä on kerrottu aineiston dokumentaatiossa. Jos näin ei ole, on koordinaattijärjestelmä pääteltävä koordinaattiluvuista. Joka tapauksessa aineistolle on määriteltävä nimenomaan koordinaatteja vastaava koordinaattijärjestelmä: muussa tapauksessa GIS-ohjelmisto tulkitsee aineiston sijaintitiedot väärin.

Ohje: Koordinaattijärjestelmän määritys ArcGIS:ssä


GPS-koordinaatit

Erittäin tyypillinen koordinaatteihin ja koordinaattijärjestelmiin liittyvä ongelma ilmenee haluttaessa esittää astemuotoisia GPS-koordinaatteja kartalla. Ongelma johtuu siitä, että GPS-tietoa kerättäessä koordinaatit saadaan muodossa "asteet minuutit sekunnit", kun taas GIS-ohjelmistot edellyttävät astekoordinaattien esittämistä desimaalimuodossa. Muunnos asteista, minuuteista ja sekunneista desimaaliasteiksi tapahtuu seuraavasti:

desimaaliasteet = asteet + (minuutit / 60) + (sekunnit / 3600)

Tämän muunnoksen pystyy tekemään helposti esimerkiksi Excelissä, tosin edellyttäen että asteet, minuutit ja sekunnit ovat omissa sarakkeissaan.


Projisointi

Aineiston projisointi on myös asia joka on usein tarpeen GPS-tietojen esittämisessä kartalla. Luonnollisesti projisoinnin tarve tulee kyseeseen mille tahansa projisoimattomalle aineistolle. Tarkemmat ohjeet projisoinnin sekä koordinaattimuunnosten suorittamiseen ArcGIS:llä löytyvät erillisestä ohjeesta.

Yksittäisiä koordinaatteja on mahdollisuus muuntaa tai projisoida myös ilman varsinaisten GIS-ohjelmistojen apua verkossa olevien palvelujen avulla, esimerkiksi osoitteessa http://www.dmap.co.uk/ll2tm.htm (astekoordinaattien muunnos erilaisiksi tasokoordinaateiksi).