Oulun yliopisto
 OuluGIS

[OuluGIS] > [Aineistoja teemoittain]

Väestö ja talous

Suomi

Suomen väestöön liittyvien paikkatietoaineistojen vapaa saatavuus on vielä toistaiseksi varsin heikko. Tämä johtuu ennen kaikkea siitä, että Tilastokeskus on päättänyt toistaiseksi olla luovuttamatta tuottamiaan aineistoja yleiseen tutkimus- ja opetuskäyttöön. Näin ollen Tilastokeskuksen aineistoja ei ole saatavissa mm. PaITuli-palvelusta.

Joiltakin osin Tilastokeskuksen hieman vanhempia paikkatietoaineistoja (2000-luvun alkuvuosilta) on kuitenkin saatavissa tutkimuskäyttöön niiden organisaatioiden osalta, jotka olivat mukana Suomen paikkatiedon infrastruktuuri -konsortion kokoonpanossa vuonna 2005. Tarkempia tietoja tästä mahdollisuudesta saa yhteyshenkilöltä.

Väestöön ja talouteen liittyen on tarjolla myös joitakin Tilastokeskuksen tuottamia, karkeamman alueellisen tarkkuuden omaavia aineistoja, kuten maksuton Kuntaportaali sekä maksullinen Suomi postinumeroalueittain.

 

Maailma

Koko maailman väestön jakautumisesta on saatavissa aineistoja kohtuullisen hyvällä tarkkuudella. Esimerkiksi SEDAC:n datapalvelusta on ladattavissa vuosien 2003-2005 tietojen pohjalta rakennettu väestögridi jopa 2.5 kaariminuutin resoluutiolla. Tosin tarkka resoluutio ei kaikkien alueiden tapauksessa vastaa väestötiedon todellista tarkkuutta.