Oulun yliopisto
 OuluGIS

[OuluGIS] > [Aineistopalvelut]

Tilastokeskus

Tilastokeskus

Tilastokeskus tuottaa pääosin väestöön liittyviä paikkatietoaineistoja, joiden tärkeimpiä tilastointiyksiköitä ovat kunnat sekä yhdyskuntarakenteen seurannan tietojärjestelmään (YKR) liittyvät tilastoruudut, jotka ovat riippumattomia hallinnollisista alueyksiköistä. Tärkeimpiä Tilastokeskuksen tarjoamia aineistoja ovat :

Tilastokeskus tuottaa luonnollisesti lukuisia muitakin tietokantoja, joista suurin osa on maksullisia. Kattava listaus eri tietokannoista löytyy Tilastokeskuksen omasta Tilastotietokannat-dokumentista. Tietokannat on toteuttettu pääosin PX-Web -tekniikan avulla.

Tilastokeskuksen paikkatietoaineistot eivät kuulu vuonna 2009 avattuun PaITuli-palveluun, vaikka ne kuuluivatkin tätä ennen toiminnassa olleeseen palveluun. Käyttöoikeus tuolloin jakelussa olleisiin aineistoihin, sisältäen SuomiCD:n (2004), erityisselvitysaineiston (2002/2003), postinumeroaluerajat, ruututietokannan (tietoja vaihtelevasti vuosilta 2001, 2002 ja 2003) ja TeemaCD:n, on kuitenkin edelleen voimassa, ja niitä voi tiedustella yhteyshenkilöltä.