Oulun yliopisto
 OuluGIS

[OuluGIS] > [Aineistoja teemoittain]

Ympäristö

Fyysiseen ympäristöön tavalla tai toisella liittyviä GIS-aineistoja on saatavilla hyvin runsaasti, eikä niistä ole mahdollista tarjota tässä kattavaa listaa. Suomen tai Suomen lähialueiden ympäristön (erityisesti Itämeri) osalta keskeisimpinä aineistolähteinä voidaan kuitenkin pitää seuraavia aineistotuottajia ja -palveluja: