Oulun yliopisto
 OuluGIS

[OuluGIS] > [Aineistoja teemoittain]

Peruskartat

Peruskartalla tarkoitetaan yleensä rasterimuotoista karttaa, johon on koottu useita keskeisimpiä fyysisen ympäristön elementtejä. "Virallisia" peruskarttoja tuottaa Suomessa Maanmittauslaitos, ja tunnetuin peruskarttatyyppi on 1:20 000 mittakaavassa oleva, kerrallaan 10x10 km:n alueen kattava karttatyyppi. Tämän lisäksi on olemassa erilaisia pienimittakaavaisempia peruskarttoja, jotka kattavat kerrallaan laajemman alueen vähäisemmällä määrällä yksityiskohtia.

Näyte 1:20 000-peruskartasta (© Maanmittauslaitos 2009, ladattu PaITuli-palvelusta).


Maanmittauslaitoksen tuottamien rasterimuotoisten peruskarttojen osalta on syytä huomioida, että niissä olevat karttateemat sisältyvät myös vektorimuotoiseen maastotietokantaan. Vaikka rasterimuotoista peruskarttaa onkin helppo käyttää esimerkiksi taustakarttana erilaisissa karttaesityksissä, ei peruskartan kiinteä resoluutio mahdollista kartan suurentamista kovin paljon, eikä kartan sisältämien teemojen määrään tai esitystapaan voi vaikuttaa. Taustakartan koostaminen vektorimuotoisesta maastotietokannasta saattaakin usein olla visuaalisesti parempi vaihtoehto.

Peruskartat ovat ladattavissa PaITuli-palvelusta.