Oulun yliopisto
 OuluGIS

[OuluGIS] > [Aineistopalvelut]

Oiva

http://wwwp2.ymparisto.fi/scripts/oiva.asp

Oiva sisältää ympäristöhallinnon tietojärjestelmiin tallennettua tietoa vesivaroista, pintavesien tilasta, pohjavesistä, eliölajeista, ympäristön kuormituksesta ja alueiden käytöstä sekä ympäristöön liittyviä paikkatietoaineistoja. Tietoja ovat tuottaneet ja keränneet sekä valtion ympäristöhallinnon virastot, erityisesti alueelliset ympäristökeskukset ja Suomen ympäristökeskus, että muut tahot. Oiva koostuukin itse asiassa kolmesta eri aineistolähteestä, joita ovat:

Oiva-palvelun käyttö on maksutonta, mutta vaatii rekisteröitymisen. Rekisteröitymistä varten on linkki Oiva-palvelun etusivulla. Käyttäjätunnuksena palveluun toimii käyttäjän ilmoittama sähköpostiosoite, johon rekisteröitymisen jälkeen lähetetään järjestelmän automaattisesti generoima salasana.

 

Helmikuusta 2010 lähtien Oiva-palvelun aineistot ovat pääosin ladattavissa suoraan myös PaITuli-palvelun kautta!