Oulun yliopisto
 OuluGIS

MML, Maastotietokanta

Maastoa ja rakennettua ympäristöä esittävät tiedot on kerätty Maastotietokantaan. Se sisältää tarkimman koko Suomen kattavan maastoa ja sen yksityiskohtia kuvaavan tiedon. Tietosisältö on yhteen sovitettua ja tietoja voidaan yhdistellä käyttötarpeen mukaan. Maastotietokannan tiestöä pidetään ajan tasalla vuosittain. Muiden tietojen ajantasaisuus vaihtelee alueittain 3 - 10 vuoteen. Maastotietokanta kattaa koko maan. Sijaintitietojen tarkkuus vastaa mittakaavaa 1:5000 - 1:10 000.

Mittakaava: 1:10 000

Vuosi: 2009, 2007, 2006, 2005

Formaatti: SHAPE (Vektori), MIF (Vektori)

Koordinaattijärjestelmä: YKJ (2005-2007), EUREF-FIN/TM35FIN (2009)

Muuta: Maastotietokanta on ladattavissa pelastuspalveluruudukon mukaisina karttalehtinä latauspalvelusta.

Dokumentit:

Lisätietoja: