Oulun yliopisto
 OuluGIS

[OuluGIS] > [Aineistopalvelut] > [PaITuli]

Maanmittauslaitoksen aineistot

PaITuli-palveluun sisältyy hyvin suuri joukko erilaisia aineistoja Maanmittauslaitokselta. Linkkiä klikkaamalla saa näkyviin kutakin aineistoa koskevat metatiedot sellaisina kuin ne ovat PaITulissa.

Hallintorajat
Peruskartta 1:20 000
Yleiskartta 1:100 000
Yleiskartta 1:250 000
Yleiskartta 1:500 000
Yleiskartta 1:1 000 000
Yleiskartta 1:4 500 000
Maastotietokanta
Korkeusmalli 25x25 m
Korkeusmalli 2x2 m
Paikannimirekisteri
Kiintopisterekisteri
SLICES
Laserpisteaineisto