Oulun yliopisto
 OuluGIS

[OuluGIS] > [Aineistopalvelut] > [PaITuli] > [Tiehallinnon aineistot]

Digiroad

Digiroad on kansallinen tie- ja katutietojärjestelmä, johon on koottu koko Suomen tie- ja katuverkon tarkat sijainnit sekä tärkeimmät ominaisuustiedot (yhteensä noin 430 000 km). Merkittävimpiä vahvuuksia ovat tietojen laaja kattavuus ja yhtenäisyys, liikenteen tarpeita palveleva tietosisältö ja viranomaisvelvoitteen kautta tapahtuva aineiston ajantasaisuuden ylläpito. Digiroad-hanke käynnistyi vuonna 2001 ja järjestelmä valmistui joulukuussa 2004. Digiroadin tietojen ylläpidosta ja tietopalvelusta vastaa Tiehallinto.

Tietosisältö

Digiroad sisältää Suomen kaikki yleiset tiet, kaupunkien kadut, yksityistiet ja metsäautotiet. Digiroadin tietosisältö on laaja ja se sisältää sekä teiden geometrian että ominaisuustiedot. Tärkeimmät tietolajit päivitetään muutaman kuukauden viiveellä, mutta suunnitellut uudet tie- ja katuhankkeet pyritään päivittämään reaaliaikaisina. Digiroad sisältää mm. seuraavia väyliin liittyviä tietoja:
 • Tien virallinen nimi ja numero
 • Tien sijainti (geometria 1-3 metrin tarkkuudella)
 • Tien leveys ja päällyste
 • Kaistojen lukumäärä
 • Nopeusrajoitus
 • Sillat ja tunnelit
 • Pysäköintitalot ja pysäköintialueet
 • Kääntymis- ja ajokiellot
 • Leveys-, korkeus- ja painorajoitukset
 • Bussipysäkit
 • Tavara- ja matkustajaliikenneterminaalit
 • Talojen osoitteet

Toimitusmuoto

Digiroad R on toimitusmuoto, joka sisältää referenssiketjuille dynaamisesti segmentoituja ominaisuustietoja.

 

Mittakaava: 3x3 m

Vuosi: 2009, 2006, 2005

Formaatti: SHAPE (Vektori)

Koordinaattijärjestelmä: EUREF-FIN

Muuta: Aineisto on jaettu maakuntajaon mukaisesti alueisiin. Lisäksi vuoden 2006 Digiroad on saatavilla 20x20 km ruutuihin pilkottuna aineistona yhtenäis- koordinaatistossa (YKJ).

Dokumentit:

Lisätietoja: